คู่มือผู้บริหาร ERP Guidebook

ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Eworld

หนังสือที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องอ่าน พบได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

25560508-130729.jpg

Related posts:

ซิสโก้เผยผลการศึกษา 90 เปอร์เซ็นต์ของคนรุ่น Gen Y ทั่วโลกเช็คสมาร์ทโฟนเพื่อดูข่าวคราวและโซเชียลมีเดี...
ซิสโก้รุกหนัก ขยายธุรกิจสู่ประเทศพม่า ส่งเสริมการพัฒนาประเทศพม่าภายใต้แนวคิด “Smart and Connected ...
เริ่มแล้วงาน Fujitsu Forum 2013 กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
AXIS Q17 กล้องเครือข่ายที่มาพร้อมฟังก์ชั่น WDR-Dynamic Capture ช่วยให้ได้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงไม่ปกต...
นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสำหรับปี 2016
CAT MAGAZINE ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2559

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา