ทีโอที จับมือ สพฉ.ร่วมพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ

63

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีโอทีจับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสพฉ. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ กสทช. พัฒนาระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ โดยทีโอที ได้พัฒนาระบบทีโอที ได้พัฒนานวัตกรรม  TOT Help Call Center  ด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานและระบบแสดงผลอัตโนมัติเกี่ยวกับข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ   ประวัติรักษาพยาบาล เชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งเหตุของสายด่วน 1669 ประจำจังหวัดนั้นๆ  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการแจ้งเหตุ เพิ่มโอกาสการให้บริการกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

Related posts:

AirWatch ประกาศขยายธุรกิจสู่สิงค์โปร์และอาเซียน
ทีโอที - อบต.กำโลน- ม.สงขลานครินทร์- รร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมมือใช้ไอทีพัฒนาชุมชน บ้านคีรีวง พร้อมเปิดค่า...
CAT CLUB เมษายน 2560
ดีป้า มุ่งสานต่อโครงการ Digital Startup
โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปีที่ 5 (Cabling Contest 2017)
NTT Security ประกาศขยายบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาสู่ประเทศไทย

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา