บางกอกซีสเท็มแอนด์ซอฟแวร์และเพตต้า ดิสทริบิวชั่น เปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

คริสBss วัลลภPata เคนนี่Bss

บางกอกซีเท็ม แอนด์ ซอฟต์แวร์ และ เพตต้า ดิสทริบิวชั่น เผยแนวโน้มของสภาพแวดล้อมของระบบเครือข่าย และระบบไอทีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมากจกการขยายขอบเขตการให้บริการสู่ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร และจากอัตราการใช้งานแบบโมไบล์ และคลาวด์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายและไอทีขององค์กรต่างๆ ตกอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจได้ การปรับปรุงระบบรักษความปลอดภัยให้มีความทันสมัย และสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

 

คุณ เคนนี่ นาวานี ซีอีโอ บริษัท บางกอกซีสเท็ม แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด เปิดเผยในงานสัมมนาเปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ “The Future of Network Security Solutions 2015” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ว่า “แนวโน้มของภัยคุกคามระบบเครือข่ายและไอทีในปีนี้ และอนาคตอันใกล้นี้หากมองในแง่วิธีการโจมตีอาจจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือ การใช้งานอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิดของการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในทีทำงาน (BYOD) และการใช้งานคลาวด์ทั้งในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว และสาธารณะทำให้องค์กรต่างๆ มีโอกาสถูกโจมตีจากภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ขณะเดียวกันนักเจาะระบบก็มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการในการโจมตีที่ก้าวหน้ามากขึ้น สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ดียิ่งขึ้น ทำให้โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งภัยคุกคามใหม่ๆ เหล่านี้อีกต่อไป หากองค์กรไหนยังคงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเก่าก็มีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยคุกคมเหล่านี้ได้”

 

 

“เราตระหนักดีว่าบรรดานักเจาะระบบได้พัฒนาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงมองหาโซลูชั่นด้านการรักษาควมปลอดภัยระบบเครือข่ายและไอทีใหม่ๆ ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การสนับสนุน และให้บริการของทีมงานที่มีประสบการณ์สูงด้านการรักษาความปลอดภัยของเรา” คุณ เคนนี่ นาวานี กล่าว

 

คุณ วัลลภ ทองวณิชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพตต้า ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “จากรูปแบบการใช้งานไอทีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการใช้งานทรัพยากรด้านไอทีจากระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความนิยมในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบของภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดและโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันและอนาคตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ รับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนยังขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องอาศัยระบบเครือข่าย และไอทีเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ”

 

เปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

ในงานสัมมนาครังนี้ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันเปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยับยั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของทีมงานไอทีให้น้อยลง โดยโซลูชั่นที่เปิดตัวในงานนี้ประกอบด้วย

 

  • ระบบตรวจจับ และแจ้งเตือนภัยคุกคามอัจฉริยะจากฮิลล์สโตน (Hillstone)

ในปัจจุบันการโจมตีประเภทต่างๆ เช่น Advance Persistent Threates, Zero-Day Threates หรือแม้กระทั่ง DDoS ได้กระจายไปทั่วทั้งระบบอินเทอร์เน็ต การป้องกันภันคุกคามประเภทนี้แม้จะมีการป้องกันโดยอาศัยการจำร่องรอย (Signature) และใช้การวัดระดับตัวแปร แต่ก็เป็นวิธีป้องกันแบบเก่าที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการป้องกนภัยคุกคามที่มีการพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ แต่ด้วย Intelligent Data Correlation และ Advance Persistent Threates Detection ของฮิลล์สโตนเท่านั้นที่สามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น และยังสามารถแจ้งเตือนก่อนเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบ

 

– ระบบรักษาความปลอดภัยเว็บที่มีความทันสมัย และยืดหยุ่นมากที่สุดจากไอบอส (iboss)

ขอบเขตของโครงข่ายที่ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการบนเว็บเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่งผลให้องค์กรต่างๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันภัยคุกคามใหม่ๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ ได้มากขึ้น ไอบอสได้พัฒนาโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของแต่ละองค์กรได้ ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการตรวจจับ และยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างทันท่วงที

 

– ปกป้องสภาพแวดล้อมของการทำงานแบบเคลื่อนที่ด้วยโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพาจากเว็บรูธ (WEBROOT)

ด้วยระบบการทำงานที่สอดคล้องกันของแพลตฟอร์มด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะบน Bright-Cloud และ SecurityAnyWhere ทำให้โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพาของเว็บรูธ มีขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างทันท่วงที ด้วยแนวคิดในการปกป้องอุปกรณ์พกพาแบบเรียลไทม์โดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุด ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้มากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก

Related posts:

เบลกิ้น ประกาศแผนการควบรวมกิจการ home networking ของ Cisco
ฟูจิตสึ ผนึก ซิสโก้ เจาะลึกตลาด “Mobility and Security”
เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
CAT ประกาศความพร้อมให้บริการเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN รองรับการพัฒนา IoT และ Smart city ติดตั้งแล้วในก...
RICOH ร่วมอัพเดตนวัตกรรมการพิมพ์ ในงานสถาปนิก'62
RICOH เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัลขาวดำระดับโปรดักชัน RICOH Pro 8300S Series ที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างเ...

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา