บางกอกซีสเท็มแอนด์ซอฟแวร์และเพตต้า ดิสทริบิวชั่น เปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

คริสBss วัลลภPata เคนนี่Bss

บางกอกซีเท็ม แอนด์ ซอฟต์แวร์ และ เพตต้า ดิสทริบิวชั่น เผยแนวโน้มของสภาพแวดล้อมของระบบเครือข่าย และระบบไอทีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมากจกการขยายขอบเขตการให้บริการสู่ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร และจากอัตราการใช้งานแบบโมไบล์ และคลาวด์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายและไอทีขององค์กรต่างๆ ตกอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจได้ การปรับปรุงระบบรักษความปลอดภัยให้มีความทันสมัย และสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

 

คุณ เคนนี่ นาวานี ซีอีโอ บริษัท บางกอกซีสเท็ม แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด เปิดเผยในงานสัมมนาเปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ “The Future of Network Security Solutions 2015” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ว่า “แนวโน้มของภัยคุกคามระบบเครือข่ายและไอทีในปีนี้ และอนาคตอันใกล้นี้หากมองในแง่วิธีการโจมตีอาจจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือ การใช้งานอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิดของการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในทีทำงาน (BYOD) และการใช้งานคลาวด์ทั้งในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว และสาธารณะทำให้องค์กรต่างๆ มีโอกาสถูกโจมตีจากภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ขณะเดียวกันนักเจาะระบบก็มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการในการโจมตีที่ก้าวหน้ามากขึ้น สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ดียิ่งขึ้น ทำให้โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งภัยคุกคามใหม่ๆ เหล่านี้อีกต่อไป หากองค์กรไหนยังคงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเก่าก็มีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยคุกคมเหล่านี้ได้”

 

 

“เราตระหนักดีว่าบรรดานักเจาะระบบได้พัฒนาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงมองหาโซลูชั่นด้านการรักษาควมปลอดภัยระบบเครือข่ายและไอทีใหม่ๆ ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การสนับสนุน และให้บริการของทีมงานที่มีประสบการณ์สูงด้านการรักษาความปลอดภัยของเรา” คุณ เคนนี่ นาวานี กล่าว

 

คุณ วัลลภ ทองวณิชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพตต้า ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “จากรูปแบบการใช้งานไอทีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการใช้งานทรัพยากรด้านไอทีจากระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความนิยมในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบของภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดและโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันและอนาคตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ รับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนยังขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องอาศัยระบบเครือข่าย และไอทีเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ”

 

เปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

ในงานสัมมนาครังนี้ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันเปิดตัวโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยับยั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของทีมงานไอทีให้น้อยลง โดยโซลูชั่นที่เปิดตัวในงานนี้ประกอบด้วย

 

  • ระบบตรวจจับ และแจ้งเตือนภัยคุกคามอัจฉริยะจากฮิลล์สโตน (Hillstone)

ในปัจจุบันการโจมตีประเภทต่างๆ เช่น Advance Persistent Threates, Zero-Day Threates หรือแม้กระทั่ง DDoS ได้กระจายไปทั่วทั้งระบบอินเทอร์เน็ต การป้องกันภันคุกคามประเภทนี้แม้จะมีการป้องกันโดยอาศัยการจำร่องรอย (Signature) และใช้การวัดระดับตัวแปร แต่ก็เป็นวิธีป้องกันแบบเก่าที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการป้องกนภัยคุกคามที่มีการพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ แต่ด้วย Intelligent Data Correlation และ Advance Persistent Threates Detection ของฮิลล์สโตนเท่านั้นที่สามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น และยังสามารถแจ้งเตือนก่อนเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบ

 

– ระบบรักษาความปลอดภัยเว็บที่มีความทันสมัย และยืดหยุ่นมากที่สุดจากไอบอส (iboss)

ขอบเขตของโครงข่ายที่ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการบนเว็บเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่งผลให้องค์กรต่างๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันภัยคุกคามใหม่ๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ ได้มากขึ้น ไอบอสได้พัฒนาโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของแต่ละองค์กรได้ ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการตรวจจับ และยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างทันท่วงที

 

– ปกป้องสภาพแวดล้อมของการทำงานแบบเคลื่อนที่ด้วยโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพาจากเว็บรูธ (WEBROOT)

ด้วยระบบการทำงานที่สอดคล้องกันของแพลตฟอร์มด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะบน Bright-Cloud และ SecurityAnyWhere ทำให้โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์พกพาของเว็บรูธ มีขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างทันท่วงที ด้วยแนวคิดในการปกป้องอุปกรณ์พกพาแบบเรียลไทม์โดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุด ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้มากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก

Related posts:

อัพเดต Ubuntu บนสมาร์ตโฟน
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556
VPLS (Thailand) โชว์โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ในงาน ISC 2015
ซีบรา เทคโนโลยีส์ ช่วยให้องค์กรในประเทศไทยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ หรือ Get More, Do More ด้วยการส...
ซีเมนส์พร้อมผลิตรถไฟฟ้าอัตโนมัติ APM สำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ
DCS SOC as a Service บริการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบไอทีมาตรฐานโลก

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา