มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมส่งธารน้ำใจบริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นำโดย นางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์ (แถวหน้า-ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริจาคถุงยังชีพจำนวน 220 ชุด ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค  ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งร่วมกันบรรจุโดยพนักงานจิตอาสาของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้กับนางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์  (แถวหน้า-ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุนมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ทางทีมงานของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

ONYX Hospitality Group Foundation donates aid packs to residents affected by Southern Thailand floods_resize
1. นางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์ (แถวหน้า-ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป 2. นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ (แถวหน้า-ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย 3. นางสุรีย์ โรจนกิจจา (แถวกลาง-ซ้าย) รองประธานกรรมการฝ่ายการจัดซื้อและธุรการ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป 4. นางสาวกัญภัส อู่ตะเภา (แถวกลาง-ขวา)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิรักษ์ไทย 5. นางสาวลิสา ทอมมัส (แถวหลัง-ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป 6. นางสาวมุนตาฮา เปาะซู (แถวหลัง-ขวา) พนักงาน มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนโครงการการกุศลและกิจกรรมพัฒนาชุมชนของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริหารจัดการเงินระดมทุนให้มีความโปร่งใสและผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริจาคว่าได้ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ส่งเสริมอาชีพเพื่อบรรเทาความยากจนของคนในชุมชน รวมถึงมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

Related posts:

อีซี่บายย้ำวิสัยทัศน์ไอที บนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเว็บ-สเกล คอนเวอร์จจากนูทานิกซ์
เชค พอยต์ซื้อกิจการไฮเปอร์ไวซ์รุกระบบป้องกันภัยคุกคามระดับซีพียูเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม
ETDA จับมือผู้เชี่ยวชาญ ทำวิจัยและพัฒนาโครงการฟินเทค
สมาคมฟินเทคเดินเกมรุก จับมือทีซีซีเทค – ลีพโซลูชั่น สร้างสนามทดสอบนวัตกรรมการเงิน “F13 Batch 1” สนา...
อุตสาหกรรมการผลิตไทยมีแนวโน้มเติบโต 1.6 ล้านล้านบาทจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
NTT Group ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารแบบบูรณาการชั้นเลิศระดับโลกโดยการ์ทเนอร์

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา