รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดัน Digital Economy

coverกระทรวง ไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา “Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” ซึ่งบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำแผนหรือโรดแมป (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยจะเร่งจัดทำโรดแมปดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ และจะต้องมีโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบการชำระเงิน (e-Payment Platform) แห่งชาติ ซึ่งกระทรวงฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

2
ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยบนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วม มือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในสังคมทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะผู้ประกอบ การรายใหม่ (Tech Startup) การจัดทำ Smart City ซึ่งเป็นการจำลองเมืองดิจิทัลไว้ที่ภูเก็ต โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็น Smart City แห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) แห่งหนึ่งในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาภาครัฐและภาคการศึกษา โดยเฉพาะความรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่รัฐบาลต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมี การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

สำหรับงานสัมมนา“Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีอิทธิพลในหลายธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น สร้างคอนเทนต์ของตนเองผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น สะท้อนถึงพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการศึกษาข้อมูลผู้บริโภคด้วย Consumer Insight จะทำให้เข้าใจถึงความต้องการ มุมมอง และปัญหาของผู้บริโภคในเชิงลึก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และนำมาปรับใช้ในการวางแผนการสื่อสารกับผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างยอดขาย ผลกำไร รักษาฐานลูกค้า และวางแผนกลยุทธ์การตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา : การทรวงไอซีที

Related posts:

เลอโนโวเปิดแคมเปญใหม่ นำเสนอโซลูชั่นส์ผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
Facebook จับมือ Kaspersky ปกป้องผู้ใช้โซเชียล
CAT เตรียมจัดพิมพ์หนังสือรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส จำนวน 100,000 เล่ม แจกประชาชน เพื่อถวายความอ...
Baania, ZipEvent และ Refinn คว้ารางวัลจากเวที Krungsri RISE 2X
บราเดอร์ ตั้ง ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ นั่งเอ็มดีเมืองไทย เดินหน้าแผน ‘Towards the next level’ ขยายกา...
RICOH เชื่อมั่นอนาคตเทคโนโลยีไทยก้าวไกล จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัยในงาน April Series 2019

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา