อินเตอร์ลิ้งค์คว้างานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณพีรพล เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ห้าหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ ในนาม “กิจการค้าร่วม เอส จี แอนด์ อินเตอร์ลิค์ (SG and INTERLINK CONSORTIUM)” ร่วมนามในสัญญาจ้าก่อสร้าระบบสาธารณูปโภค โครการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีบประมาณ 2554 – 2560) โดยมี คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในพิธี และคุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลนาม ณ โรแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 สิหาคมที่ผ่านมา

โดยานจ้าก่อสร้าระบบสาธารณูปโภค โครการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีบประมาณ 2554-2556) นี้เป็นการดำเนินานรูปแบบทำสายไฟฟ้าลใต้ดินและานก่อสร้าสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด GIS Substation ซึ่ถือเป็นานที่บริษัท อินเตอร์ลิค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่ามาก ร่วมกับานก่อสร้าระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่รับผิดชอบโดย ห้าหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-sg-and-interlink %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-sg-and-interlink-1 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81 %e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2

Related posts:

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา