อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือภาครัฐ เปิดตัวโครงการแข่งขัน “Cabling Contest (สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ)” ปี 3

001

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา จึงเปิดโอกาศให้ได้แสดงความสามารถและแสดงออก จึงจัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสายสัญญาณ ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการแข่งขัน “Cabling Contest 3 (สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ)” โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ให้นักศึกษาทั้งระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 24 กันยายน นี้ โดยจัดแข่งขันในทุกภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียตรเป็นประธานในการเปิดโครงการ

IMG_0767-1

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการแข่งขัน “Cabling Contest 3 (สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3)” ว่า “ประสบการณ์ของผู้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสายสัญญาณในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล ซึ่งระบบสายสัญญาณถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ Digital Economy“

 

 

IMG_0780-1

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ในการจัดโครงการ “Cabling Contest (สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 3)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์มุ่งในการสร้างเสริมประสบการณ์จริงของนักศึกษาทั้งระดับอาขีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาในการใช้สายสัญญาณอย่างถูกต้อง “

 

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “Cabling Contest 3 (สุดยอดสายสัญญาณปี 3)” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โทร 02-693-1222 ต่อ 366

Related posts:

เอ็นฟอร์ซฯ ยกทัพโซลูชั่นไอที ซีเคียวริตี้ โชว์งาน “CDIC 2013”
ซิสโก้เปิดตัวกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่
อัพเดตเทคโนโลยีด้านค้าปลีกกับ Intel ในงาน Retail Comes Alive!
Teradata Customer Journey โซลูชั่นเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้นักการตลาดเพื่อสร้างความเข้า...
CAT สนับสนุนเทคโนโลยี IoT อีกหนึ่งแรงเสริม เพื่อร่วมผลักดัน โรงเรียนนายร้อย จปร. ให้ก้าวสู่ Smart Ac...
เอ็นทีที คอม โชว์มาตรฐาน ISO 50001 ยกระดับการจัดการระบบพลังงานใน Bangkok 2 Data Center

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา