เมโทรซิสเต็มส์จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2559

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ โดยมีสาระสำคัญเป็นระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติMSC AGM 21_2559 re

Related posts:

ผลสำรวจความสุขของคนกรุงเทพ
เบลกิ้น ประกาศแผนการควบรวมกิจการ home networking ของ Cisco
AR : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์กับ...
RICOH เปิดตัวเครื่องพิมพ์ระดับอุตสาหรรม 3 รุ่นล่าสุด รองรับการเติบโตทางธุรกิจ กับความคิดสร้างสรรค์ที...
RICOH ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือการแก้ปัญหา COVID-19

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา