แบตเตอรี่ยุคใหม่ จะพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันไฟใหม้

ข่าวคราวการระเบิดหรือการลุกไหม้ของแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเล่น ในช่วงที่ผ่านมาทำให้บรรดาผู้ผลิตสมาร์ตโฟน บริษัทผลิตแบตเตอรี่ และนักวิจัย พยายามคิดค้นกรรมวิธีป้องกันการลุกไหม้ของแบตเตอรี่ให้จงได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการคิดค้นแนวทางการติดตั้งสารดับเพลิงภายในก้อนแบตเตอรี่ แต่นั่นทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลง

s.aolcdn.com

ล่าสุด Yi Cui นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้พัฒนาแนวคิดการนำ Triphenyl phosphate ซึ่งเป็นสารชะลอการเผาไหม้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาสร้างเป็นชั้นพลาสติกไฟเบอร์กั้นระหว่างชั้นขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ ซึ่งการนำ Triphenyle phosphate มาใช้นั้นจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงแต่อย่างใด

ซึ่งหากมีอุณหภูมิสูงจนเกิดความเสี่ยงต่อการลุกใหม้ แผ่น Triphenyle phosphate จะเกิดการหลอมละลาย โดยผลการทดสอบในห้องทดลองพบว่าสามารถ ช่วยหยุดยั้งการลุกไหม้ของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์โมบายได้ภายในระยะเวลาเพียง 0.4 วินาทีเท่านั้น

น่าจะเป็นข่าวดีที่ช่วยให้พวกเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในอนาคต ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ที่มา : engadget.com

Related posts:

พัฒนาการของเทคโนโลยี ชีวจักรกล กับการสรา้งโอกาสให้คนพิการ
พบเด็ก Gen Z ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่อินกับสื่อ TV-วิทยุ-สิ่งพิมพ์แล้ว
ความท้าทายของการบริหารจัดการศูนย์ SOC อย่างมืออาชีพ
โลกแรงงานยุคดิจิทัลต้องทำงานเป็นทีม ร่วมกับบอทและระบบอัตโนมัติ
ฟูจิตสึ ชู 4 บริการหลักครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสู่ผู้ให้บริการไอซีทีระดับโลก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการแข่งขันจักรยาน Tour de France

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา