แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค “หว่าหลัก” ของเวียดนาม

001

หลังจากเปิดตัว “หว่าหลักไฮเทคปาร์ก” (Hoa Lac Hi-Tech Park) ในฐานะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มาในวันนี้ นายเหวียนซวนฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้เผยความคืบหน้าของแผนการก่อสร้างโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 แล้ว

 

โดยปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยและทำงานแล้วกว่า 12,600 คน ซึ่งคาดว่าจะขยายเป็น 229,000 คนภายในปี ค.ศ. 2030 โดยครึ่งหนึ่งของตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรด้วย เพื่อการนี้ ทางรัฐบาลเวียดนามจึงได้มีการสร้างระบบคมนาคมเชื่อมต่อจากสนามบินนานาชาติ Noi Bai และท่าเรือน้ำลึก Hai Phong สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

 

นอกเหนือจากการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็น แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 ยังได้มีการแบ่งพื้นที่ได้น่าสนใจไม่น้อย โดยได้มีการแบ่งโซนสำหรับภาคการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย คิดเป็นพื้นที่ราว 123 เฮกตาร์ (1.23 ตารางกิโลเมตร)

 

ขณะที่งานด้านการวิจัยและพัฒนาก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ขนาด 263 เฮกตาร์ (2.63 ตารางกิโลเมตร) โดยจะรองรับงานด้านการวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรม รวมถึงให้บริการด้าน R&D แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ภายในนิคม ซึ่งคาดว่าพื้นที่นี้จะเป็นส่วนสำคัญ และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการศึกษา กับภาคการทำงานจริงได้อย่างดี

Related posts:

โฮโลกราฟิกแชทเกิดแล้วด้วย “HoloBeam”
เด็กอังกฤษพัฒนาเสื้อกั๊กสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก แจ้งอาการล่วงหน้าได้ 8 นาที
Leap GIO Public New Generation บริการคลาวด์ใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัย ใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้น
CAT MAGAZINE นิตยสารไอที สไตล์ทันสมัย ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ฉบับที่ 50 ประจ...
Digital Thailand Big Bang 2018 มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉีย...
NTT Group ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารแบบบูรณาการชั้นเลิศระดับโลกโดยการ์ทเนอร์

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา