แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค “หว่าหลัก” ของเวียดนาม

001

หลังจากเปิดตัว “หว่าหลักไฮเทคปาร์ก” (Hoa Lac Hi-Tech Park) ในฐานะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มาในวันนี้ นายเหวียนซวนฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้เผยความคืบหน้าของแผนการก่อสร้างโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 แล้ว

 

โดยปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยและทำงานแล้วกว่า 12,600 คน ซึ่งคาดว่าจะขยายเป็น 229,000 คนภายในปี ค.ศ. 2030 โดยครึ่งหนึ่งของตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรด้วย เพื่อการนี้ ทางรัฐบาลเวียดนามจึงได้มีการสร้างระบบคมนาคมเชื่อมต่อจากสนามบินนานาชาติ Noi Bai และท่าเรือน้ำลึก Hai Phong สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

 

นอกเหนือจากการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็น แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 ยังได้มีการแบ่งพื้นที่ได้น่าสนใจไม่น้อย โดยได้มีการแบ่งโซนสำหรับภาคการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย คิดเป็นพื้นที่ราว 123 เฮกตาร์ (1.23 ตารางกิโลเมตร)

 

ขณะที่งานด้านการวิจัยและพัฒนาก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ขนาด 263 เฮกตาร์ (2.63 ตารางกิโลเมตร) โดยจะรองรับงานด้านการวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรม รวมถึงให้บริการด้าน R&D แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ภายในนิคม ซึ่งคาดว่าพื้นที่นี้จะเป็นส่วนสำคัญ และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการศึกษา กับภาคการทำงานจริงได้อย่างดี

Related posts:

AirWatch ประกาศขยายธุรกิจสู่สิงค์โปร์และอาเซียน
มาเลเซียเผยแผนสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล 1,500 คนภายในปี 2020
ผู้บริหารและพนักงาน CAT น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
โรงพยาบาลปารีสใช้ Big Data เพื่อคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการ
ขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วย "แก้ว"
CAT มอบรางวัล “ที่สุดนวัตกรรมสมองกล” โครงการ TESA Top Gun Rally 2018 : Smart National Park 4.0

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา