เวียดนามแอร์ไลน์ ใช้ CLS เพื่อรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า

vietnam-flagบริษัท Unisys ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้ประกาศว่า สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นลูกค้าของตนได้เซ็นสัญญาเพื่ออัพเกรดโซลูชั่นเพื่อรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า สายการบินแห่งนี้เป็นลูกค้าโซลูชั่น Customer Loyalty Solution (CLS) ของ Unisys มาตั้งแต่ปี 1999  ในขณะที่เริ่มใช้แคมเปญ Golden Lotus Plus สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของตนอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้มีรายงานว่าจำนวนสมาชิกได้เพิ่มเป็นกว่า 5000,000 คนแล้ว และการอัพเกรดนี้เป็นการเปลี่ยนจากเวอร์ชั่น 4.1 เป็นเวอร์ชั่น 4.3 และโซลูชั่นนี้จะได้รับการซัพพอร์ตจาก Unisys ต่อไปเป็นเวลา 3 ปี

Related posts:

AirWatch ประกาศขยายธุรกิจสู่สิงค์โปร์และอาเซียน
บรูไนต้องการผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเพื่อพัฒนาไอซีทีของประเทศ
การทางพิเศษ ฟิลิปปินส์ใช้โซลูชั่น SAN เพื่อส่งข้อมูลเสียงและตัวอักษรตามทางด่วน
500 Startups หยอดยาหอมฟิลิปปินส์ ชูเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
สิงค์โปร์เตรียมหลักสูตรไอทีสำหรับ Industry 4.0
สิงคโปร์เตรียมเปลี่ยนไฟถนนทั่วเกาะเป็น "Smart Lighting" อีกหนึ่งกุญแจสู่ Smart City

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา