Sun. May 22nd, 2022

admin

Digital Disruption ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขันอันดุเดือด กลายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นทำให้หลายองค์กรจำเป็นต้องปรับตัว ให้สามารถแข่งขัน ขยายฐานธุรกิจ เติบโต และสร้างผลกำไรได้อย่างไร้ขีดจำกัด   หนึ่งในทางเลือกที่นิยมคือ การซื้อควบรวมกิจการ หรือเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีการเติบโตสูง เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้เพิ่มให้บริษัท   ความท้าทายของการขยายธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวด้วยแนวทางดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือ การรวบรวมข้อมูลงบการเงินจากแต่ละบริษัท จัดทำเป็น “งบการเงินรวม (Financial Consolidation)”... Read More
ที่ผ่านมาหลายองค์กรคงเคยได้ยินแนวคิดของการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยพลังแห่งข้อมูลกันมาบ้าง ว่าเข้ามาช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้องค์กรยุคใหม่ได้อย่างไร เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว และแสดงถึงความเป็นผู้นำในการช่วยสร้างมูลค่าของข้อมูลให้กับทุกธุรกิจ ฟูจิตสึ พร้อมนำเสนอหนึ่งในโซลูชันสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลขององค์กรพบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล คุ้มค่ากับการลงทุน โซลูชันดังกล่าวคือ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ... Read More
สถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้รูปแบบการทำงานขององค์กรยุคใหม่ต้องเปลี่ยนสู่การทำงานแบบ Hybrid ซึ่งพนักงานต้องสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันทางธุรกิจ รวมถึงทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเดสก์ทอป โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์โมบาย ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ Windows MacOS, iOS, Android หรือ Chrome   ความท้าทายที่ตามมาคือ จะดูแลความปลอดภัยการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลขององค์กรจากภายนอกได้อย่างไร หรือหากพนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า อุปกรณ์นั้นมีความปลอดภัยเพียงพอ ไม่กลายเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะสร้างผลเสียหายตามมาอีกมากมาย  ... Read More
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ (PPPGC) นำโซลูชัน SAP S4/HANA และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กระบวนการผลิตและดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขาย รวมถึงการเงิน โดยมีบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน และดำเนินการติดตั้งระบบจนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาเพียง... Read More
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบถึงทุกธุรกิจ ทั้งคู่แข่งหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ กลายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว ฟูจิตสึ ในฐานะขององค์กรด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ได้ให้ความสำคัญและเริ่มต้นกระบวนการ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อปรับการทำงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟูจิตสึเข้าไปช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน... Read More
ที่งาน Fujitsu ActivateNow 2021 นอกเหนือจากการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจยุคใหม่แล้ว อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจคือการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนจากคุณ Vivek Mahajan, CTO ของฟูจิตสึ แม้จะเป็นผู้บริหารหน้าใหม่ที่เพิ่งร่วมงานกับฟูจิตสึ แต่ Vivek ก็มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการเงิน โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย หนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณ Vivek ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับฟูจิตสึคือ วิสัยทัศน์ด้านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงการมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตของฟูจิตสึเอง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก  ... Read More
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไอทีช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการเผชิญสิ่งท้าทายในการดำเนินงาน เช่น การขาดแคลนพนักงาน การจัดการวิกฤต ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี IoT เช่น YMedic ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำให้การดำเนินงานในแต่ละวันง่ายขึ้นผ่านการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น ซอฟต์แวร์ YMedic CMMS (ระบบจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์) มอบเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติแก่โรงพยาบาลเพื่อสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่พนักงานและผู้ป่วยโดยการวางเซ็นเซอร์และแท็ก Beacon บนสินทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ ทำให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้แบบอัตโนมัติ และให้การติดตามแบบเวลาจริงสำหรับแต่ละรายการ ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มอบการสื่อสารแบบ ” as a... Read More
ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ และสถานการณ์ที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา การสร้างองค์กรที่สามารถก้าวข้ามทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นั้น ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความร่วมมือ พื้นฐานที่แข็งแกร่งและแน่นอน “เทคโนโลยี”   เมื่อโลกธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนสู่การทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อนั้นพรมแดนการใช้งานและเข้าถึงทรัพยากรไอทีก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในออฟฟิศอีกต่อไป  เพราะพนักงานบางส่วนต้องทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากนอกสถานที่   คำถามคือเราจะขยายขอบเขตการรักษาความปลอดภัยทางไอทีจากภายในองค์กรไปสู่บ้าน ร้านกาแฟ หรือสถานที่ใดก็ตามที่พนักงานนั่งทำงานอยู่ได้อย่างไร   สิ่งที่ตามมาคือความท้าทายด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่หลายองค์กรต้องเผชิญ “ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี  “เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) ” เราสั่งสมประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์... Read More
ผ่านไปแล้วกับ Fujitsu ActivateNow 2021 งานแสดงวิสัยทัศน์และโซลูชันเทคโนโลยีครั้งสำคัญของยักษ์ใหญ่ด้านโซลูชันดิจิทัลอย่าง “ฟูจิตสึ” แม้จะอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนจากการระบาดของโควิด-19 แต่ฟูจิตสึเองก็ยังมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สังคม การดำเนินธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ผ่านงานแสดงโซลูชันแบบเวอร์ชวลในครั้งนี้ หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ฟูจิตสึมุ่งนำเสนอในงานนี้ก็คือ การสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไรโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้คนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยจัดการกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่   ผ่านคอนเทนต์ที่ครอบคลุม 7 ประเด็นที่ฟูจิตสึให้ความสำคัญได้แก่ (1) การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) (2)... Read More
องค์ธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความต้องการของผู้ใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไปเพื่อสอดรับกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เปลี่ยนรูปแบบไปสู่การทำงานแบบไฮบริด ที่พนักงานต้องสามารถทำงานได้ทั้งในและนอกสถานที  ทำให้หลายธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการ และการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์รายวัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำได้ง่ายๆ เพียงเดินไปแก้ไขให้ถึงโต๊ะในออฟฟิศ ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับอีกระดับของประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย พร้อมเสมอในทุกที่ ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ไอที ซึ่งต้องเลือกสรรเทคโนโลยีให้แก่องค์กร การเลือกฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่อาจส่งผลถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์ม Intel vPro เจนเนอเรชั่น 11... Read More