CAT เดินหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

CAT ร่วมเสวนาการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Investment Forum) ประกาศความพร้อมสู่ยุค Thailand 4.0  เสริมโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบเครือข่ายอย่างทั่วถึง  

The Greater Mekong Invesment Forum 16-1-2

ในงานเสวนาการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ The Greater Mekong Investment Forum 2017   จัดโดย Euromoney Asia ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อการก้าวสู่ยุคดิจิทัลและการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Digitalisation and E-commerce Boom in the GMS)

“กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS มีการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลกในปัจจุบัน มีความต้องการในเรื่องของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอัตราการเติบโตของประชากรในเจเนอเรชั่น เอกซ์ และวายในสังคมที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนมีกำลังซื้อ และมีความรู้/การเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดี ทำให้การค้าออนไลน์ เป็นการค้าแบบไม่มีขอบเขตหรือพรมแดน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้   สิ่งนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจมีความตื่นตัวในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้สามารถเชื่อมโยงธุรกิจของตนสู่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว” ดร.ดนันท์ กล่าว

“ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 คือ การมุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมโยงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิตในธุรกิจและอุตสาหกรรม    ภายใต้โครงการดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางดิจิทัลอย่างเท่าเทียม  ซึ่งภาครัฐได้เร่งรัดดำเนินการให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ทั่วประเทศ จากโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน”

The Greater Mekong Invesment Forum 06-2

ทั้งนี้ ดร.ดนันท์ เปิดเผยว่า “CAT เป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ มุ่งพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงพัฒนาโครงข่ายร่วมให้บริการ (Network-to-Network) ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชา  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นศูนย์กลางทั้งการค้า/การลงทุน และโครงข่ายเชื่อมโยงที่สะดวกต่อการเชื่อมโยงไปยังทั่วโลก โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

“นอกจากนี้ CAT ยังได้ร่วมกับภาครัฐในโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนา Smart City โดยมีพื้นที่นำร่องในจังหวัด ภูเก็ต, เชียงใหม่ และขอนแก่น ให้สามารถเชื่อมโยงประชาชน ด้วยเทคโนโลยี IoT เข้ากับการให้บริการทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้มีการเติบโตอย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

การพัฒนาเมกะโปรเจคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) อย่าง Digital Park Thailand ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย โดยโครงการจะมีการลงทุนร่วมกันทั้งผู้ลงทุนในประเทศ และการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากภาครัฐ (G2G) และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้เกิดการแชร์ประสบการณ์โดยผู้คิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลจากทั่วโลก ซึ่ง CAT จะเป็นผู้วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในพื้นที่เชื่อมโยงไปยังทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั่วโลก

“อย่างไรก็ตาม ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นอาจทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการโจมตีในโลกไซเบอร์ ซึ่งผู้ใช้งานยังคงมีความกังวลต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว โดย CAT ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการใช้งานบนระบบเครือข่าย โดยเฉพาะยิ่งการใช้บริการบนเครือข่ายสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อการเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล รองรับความเป็นยุค Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์” ดร.ดนันท์กล่าว

Related posts:

โพลีคอม ผนึก ไมโครซอฟต์ ไดเมนชั่น ดาต้า โชว์ศักยภาพ RealPresence ในงาน “Connected Enterprise Breakf...
Zebra Technologies เปิดตัว ZQ500 โมบาย พรินเตอร์ รุ่นทนทานที่สุดในอุตสาหกรรม
โคนิก้า มินอลต้า รับมอบประกาศนียบัตร ‘โรงงานสีขาว’
ฟูจิตสึเผย “วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและบริการ” ปี 2560 มุ่งเน้นแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้า...
“ตลาดนัดจตุจักร” ยุค 4.0 เปิด Free Wi-Fi ให้นักท่องเที่ยวกว่า 2.8 ล้านคนต่อเดือน แชต ช้อป ได้อย่างจ...
บราเดอร์ ฉลอง 20 ปีในไทย ด้วยอัตราการเติบโตเกินคาด

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา