นิตยสาร CAT MAGAZINE ฉบับที่ 47 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

002

CAT MAGAZINE นิตยสารไอที สไตล์ทันสมัย ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตในยุคดิจิตัล

ฉบับที่ 47 ประจำ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

Cover Story :นวัตกรรมในหลวงเพื่อปวงชน

Inspiration: แรงบันดาลใจจาก “9 คำสอน”ของในหลวงรัชกาลที่ 9

Travel : 9เส้นทางตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9

Vision : เจษฎาสุขทิศ คนไทยต้องลุกมาสร้างนวัตกรรมก่อนสูญเสียเศรษฐกิจไทย

Marketing : แนวโน้มการตลาดยุคดิจิทัล

CAT e-Newsletter v3

Related posts:

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา