CAT หนุน PEA บริหารจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุม 803 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงได้ร่วมมือกันสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการการใช้พลังงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) โดย CAT จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ มาสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานในองค์กรของ PEA  เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีศักยภาพ

Related posts:

ยกระดับมาตรฐานความเร็ว อินเทอร์เน็ตแบ็คโบน 100 กิกะบิต
ฉลองแชมป์ยอดขาย 3 ปีซ้อน LINK RACK vs GERMAN RACK
ไดเมนชั่น ดาต้า เผยการคาดการณ์ด้านไอที ปี 2560
Furrion Exo-Bionics หุ่นยักษ์ที่เราขับขี่ได้
ภาระกิจหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ในสถานีอวกาศนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา ‘Smart Connected Healthcare’ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิ...
Top
ปิดโหมดสีเทา