Sun. Feb 28th, 2021

Digital Renaissance

โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน พฤษภาคม 2011) คนเรามีความฝันมากมาย ทั้งฝันกลางคืนและกลางวัน เฉพาะกลางคืนก็เฉลี่ยถึง 36 ความฝัน/คืน หรือประมาณห้าฝันต่อชั่วโมง แต่จำได้จริงๆ เฉลี่ยไม่เกิน 4-6 ฝัน ถ้าใครสามารถผลิตเครื่องดักฝัน แล้วนำความฝันนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอได้ เชื่อว่าคงต้องดังกว่า youtube เป็นไหนๆ และอาชีพคนขโมยฝันอย่าง Inception... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน เมษายน 2011) ใครคือผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ที่สุดในศตวรรษที่ 21? ถ้าถามคำถามนี้แก่นักการเมือง นักประวัติศาสตร์ .. เราอาจได้รายชื่อนักการเมืองของประเทศที่มีอิทธิพลเช่นสหรัฐอเมริกา จีน อิสราเอล รัสเซีย ฯลฯ และถ้าถามนักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า ก็จะเป็นเจ้าผู้ครองนคร .. สรุปแล้วคือ ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกยุคทุกสมัยมา มักเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่อยู่บนปิรามิดสูงสุดของสังคม แต่สำหรับโลกยุคใหม่... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน มีนาคม 2011) ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “..หากข้าพเจ้ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการแก้ปัญหาสำคัญที่ความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าขึ้นกับคำตอบของปัญหานั้น ข้าพเจ้าจะใช้เวลา 55 นาทีในการตั้งคำถามที่เหมาะสม แล้วใช้เวลาอีก 5 นาทีในการแก้คำถามที่ตั้งนั้น.. ในระบบการศึกษาของเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดระบบหนึ่งในโลก เขาจัดให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายใช้เวลาราวสองปีในการตั้งคำถามกับระบบต่างๆ และสรรพสิ่งในโลก ตั้งคำถามไปทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องคุณภาพของอึ เทคโนโลยีทดแทนสิ่งที่มีอยู่ ระบบทุนนิยม พฤติกรรมของสัตว์ ฯลฯ... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2011) เมื่อเร็วๆ นี้มีโอกาสไปทำธุระที่ปากช่อง วังน้ำเขียว และระยองอยู่บ่อยๆ เห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กันคือ คนชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งเริ่มหนีออกจากศูนย์กลางของเมืองไปแสวงหาแนวทางใหม่ที่ตรงกับวิถีชีวิตของตนเอง ก็ไม่ต่างจากที่คนเก่งๆ จากประเทศกำลังพัฒนาที่ไปเรียนหนังสือและเติบโตในโลกตะวันตก แล้วจู่ๆ วันหนึ่งก็หันหลังกลับบ้านเกิดเมืองนอน แนวโน้มนี้เหมือนกับกระแส Retro ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น ธุรกิจ เพลง... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน มกราคม 2011) เหมา คาร์ลมาร์ค สตาลิน เช ฯลฯ นักปฏิวัติคนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมตามแต่ประเทศที่คนเหล่านี้เกิด ยกเว้นเช ที่ไปมีอิทธิพลประเทศแถบอเมริกาใต้ แต่เมื่อเทียบกับนักปฏิวัติสังคมโลกคนใหม่นี้ที่มีอิทธิพลไปทุกหย่อมหญ้าภายในเวลาไม่ถึง 30ปีแถมเป็นนักปฏิวัติที่เข้าได้กับฝ่ายซ้ายจัดจนขวาจัด เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีการแบ่งสี แบ่งพวกอย่างแท้จริง แต่ละฝ่ายต่างก็เรียกใช้บริการได้อย่างไม่เคอะเขิน และก็มีน้อยประเทศที่รัฐบาลกลางจะเข้ากีดกันจับกุม แตกต่างจากผู้นำการปฏิวัติสังคมอื่นๆ ที่มักจะถูกรัฐบาลกลางที่ครองอำนาจอยู่จับเข้าซังเต ไม่ว่าจะเป็นออง... Read More