Sun. Oct 24th, 2021

Articles

สมัยก่อน ผมเคยคิดว่า ทำไมไม่มีใครเอาภาพจิตรกรมมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์มาลงคอมพิวเตอร์ แล้วมีคำอธิบายประกอบชี้ไปที่ตัวละครแต่ละตัวว่า นี่เป็นใคร อยู่ฝ่ายไหน ทำหน้าที่อะไร มีฤทธิ์เดชอะไรบ้าง ถ้าเป็นตอนนี้ คงทำได้ไม่ยากแล้ว เมื่อใช้บริการของเว็บไซต์ Thinglink นี้ เว็บนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มฟีเจอร์ Intercative ลงในภาพได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นคำธิบาย ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดวิดีโอ หรือภาพประกอบเพิ่มเติม เป็นต้น และเมื่อทำเสร็จแล้ว คุณก็สามารถนำไป embed... Read More
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ Google Contact ในการเก็บข้อมูล Contact Information ของบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรมือถือ อีเมล์ ปัญหาที่มักจะพบก็คือ เราได้ข้อมูลมาไม่ครบ หรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า แล้วจะอัพเดตได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่ blog นี้ Keep your Google Contacts Up-to-date with a... Read More