Thu. Jan 20th, 2022

SMART CITY

  ในงานประชุม TrustInTech Summit 2021 ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์โดยหัวเว่ย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คุณโหว จินหลง รองประธานอาวุโสของหัวเว่ยและประธาน Huawei Digital Power ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “สร้างสังคมอัจฉริยะคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี” (Building a Low-carbon, Smart Society with Technological Innovation) ในการบรรยายดังกล่าว คุณโหวกล่าวว่า... Read More
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ ภายในงาน “Giga Thailand : Broadband Forum” ภายใต้แนวคิด “โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย” หวังยกระดับเครือข่ายไฟเบอร์ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศ พร้อมต่อยอดความร่วมมือในอนาคตด้วยการเร่งสนับสนุนเครือข่ายไฟเบอร์ เสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์... Read More
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขนบริการภาครัฐเต็มพิกัดหนุนภูเก็ตสู่ Smart City ชูตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบรวดเร็ว ทันใจ ใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ่ายทอดความรู้ สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ เพื่อชีวิตที่ทันสมัยของชาวภูเก็ต  จากการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel... Read More