เน็ตแอพเสริมศักยภาพแก่พาร์ทเนอร์ เพิ่มการเข้าถึงด้วย Unified Partner

FY'21 Program ช่วยสร้างบริการที่เน้นการปฏิบัติการเพื่อขยายโอกาสในการสร้างกำไรและผลตอบแทนที่ดีจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับเน็ตแอพ รองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำสำหรับไฮบริดคลาวด์ และโซลูชั่นการจัดการข้อมูล, เน็ตแอพจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถจัดการกับความต้องการการพลิกโฉมระบบดิจิทัลที่รวดเร็วที่สุดของลูกค้า เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้นำการให้บริการข้อมูลบนคลาวด์ประกาศอัพเดท Unified Partner Program เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับโมเดลธุกิจของพาร์ทเนอร์ NetApp’ Award-winning partner program ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงขยายขอบเขตการใช้งาน ให้ประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมที่สอดคล้องกัน เปิดการใช้งานดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่นสำหรับลูกค้า สร้างกำไรให้กับพาร์ทเนอร์และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบที่เป็นไปตามที่คาดคิด 7817

ระบบ MRP/ERP

ระบบ MRP/ERP ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้ากันได้ดีกับลักษณะและวิธีการทำงานจริง เหมาะสมและสะดวกกับการใช้งาน รวมไปถึงการที่มีข้อมูลที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมนี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งซอฟท์แวร์ตัวอื่นๆรวมทั้งของต่างประเทศไม่สามารถรองรับได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น ระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะ จึงมีข้อมูลและระบบการทำงานที่ตรงกับการทำงานจริง จึงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น ระบบการทำงานทั้งหมดเป็นแบบเรียลไทม์ทั้งระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ฯลฯ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่การรับออร์เดอร์ ซื้อวัตถุดิบ งานระหว่างผลิต (WIP) สินค้าสำเร็จรูป ระบบคลังจัดเก็บสินค้า จนถึงส่งถึงลูกค้า Site

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WM Package (Warehouse Management Package)

กำหนดค่าต่างๆ ได้เอง ในการกำหนดผู้ใช้ (USER) หรือรายละเอียดต่างๆ เช่น - ทำงานพร้อมกัน 5 คน (Concurrence) - กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ได้ทุกระดับ - เข้ามาแก้ไข ปรับลดหรือเพิ่มผู้ใช้ และระดับการทำงานได้เอง - ใช้งานร่วมกับ Bar code เพื่อเพิ่มความสะดวก แม่นยำและรวดเร็วในการทำงาน - รองรับข้อมูลของสินค้าทั้งแบบ

Cloud-TA

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน 1. ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก และควบคุมการเปิด-ปิดประตูที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud)  บันทึกเวลาการเข้า-ออกของพนักงานด้วยบัตร Proximity, Smart Card, ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน รวมทั้งการบันทึกภาพขณะอ่านบัตร ติดตั้งง่ายเพียงเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร-ลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายภายใน (LAN) หรือต่อกับ ADSL Router โดยตรง และเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ผ่าน  Web Browser

ZW3D 2013

โปรแกรมซอฟต์แวร์แคด/แคมสมบูรณ์แบบสำหรับงานออกแบบ 3 มิติ งานออกแบบแม่พิมพ์ งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม งานด้านออกแบบเครื่องมือเพื่อควบคุมสั่งงานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าด้วยราคาที่ประหยัดกว่า เวอร์ชั่น 2013 ได้เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ โดยเพิ่มคุณสมบัติการเขียนแบบร่างที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย พร้อมเพิ่มในส่วนของการจัดการข้อมูลเดิม ทั้งส่วนงานออกแบบ การวาดแบบ การมอง และความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการออกแบบได้มากกว่า 30% ลดค่าใช้จ่าย และช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ System Requirements Microsoft

Mobile Application : Smart Maintenance / Service Center

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน - สามารถกำหนดรหัสมาตรฐานองค์กร / กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ - บันทึกข้อมูลทะเบียนเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง - จัดทำทะเบียนเครื่องจักร/สินทรัพย์ เชื่อมโยง e-catalog - จัดมาตรฐานการบำรุงรักษา เชื่อมโยง e-catalog - กำหนดแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Time Base Maintenance) ฯลฯ ราคา 1. ขายขาด  189,000 บาท (ราคารวมค่าบริการ

Fire Block Intelligence System

FBIS (Fire Block Intelligence System) คือระบบแสดงเลขที่ Fire Block อัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถทราบเลขที่ Fire Block ของที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการของผู้ขอเอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์อัคคีภัยของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด (ดูคลิป VDO แนะนำระบบได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KCn-HSrZ6A0) Features - มีฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่าย - รองรับการใช้งานทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน

RFID – Asset Management

โปรแกรมในการบริหารทรัพย์สิน  มีการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาช่วยในการบริหารทรัพย์สิน   โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานครอบคลุมการบริหารทรัพย์สินทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การรับทรัพย์สิน  การจัดเก็บทรัพย์สิน การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน  และการตรวจนับทรัพย์สิน เป็นต้น  ในการตรวจสอบ ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ Pocket PC ไปอ่านบาร์โค้ดในระยะ 2-3  ซม.  เพียงแค่นำ Pocket PC

KASCO WMS™

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน Virtual warehouse ระบบคลังเสมือนที่จำลอง

SAP Business One

SAP Business One เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมฟังก์ชันธุรกิจหลักๆ ที่ใช้ในบริษัทประกอบด้วย การเงิน การขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สินค้าคงคลัง และการปฏิบัติงาน โดย SAP Business One ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งแอพพลิเคชันเสริม การทำงานร่วมกับโมดูลที่หลากหลายซับซ้อน ซึ่งต่างจากโซลูชั่นอื่น ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติเด่น -  ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

Top
ปิดโหมดสีเทา