McLaren-Honda จะใช้เทคโนโลยี SDx เพื่อส่งข้อมูลสดจากสนามแข่งในญี่ปุ่นไปยังศูนย์เทคโนโลยีในอังกฤษ

McLaren-Honda ซึ่งเป็นผู้นำด้านการแข่งรถสูตร 1 (Formula 1) มานานกว่า 50 ปี กับ NTT Communications’ ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอซีทีและธุรกิจการสื่อสารระหว่างประเทศภายในกลุ่มบริษัท NTT ประกาศในวันนี้ว่าซอฟต์แวร์ SDx (software-defined-everything) ของ NTT Communications จะเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างสนามแข่ง

การใช้ Big Data เพื่อการพัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องของ Omron ประเทศญี่ปุ่น

ในยุคของ Industry 4.0 และ IIoT (Industrial Internet of Things) เครื่องจักรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ จะมีการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบไอทีขององค์กรการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ดูจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่สำหรับ ออมรอน คอร์ปอเรชัน แล้ว การประสบความสำเร็จในการนำข้อมูลจากเครื่องจักรต่างๆ มาใช้ประโยชน์มอบศักยภาพการทำธุรกิจในยุค Industry 4.0 ได้อย่างไรขีดจำกัดสร้างโอกาสการเติบโตในระดับโลก ออมรอน

โมเดลธุรกิจเพื่อการเกษตรเข้มแข็งในประเทศญี่ปุ่น

โครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะในเขตอิวาตะ เกิดจากการร่วมมือกันสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจเพื่อการเกษตรเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้อันหลากหลายโครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะในเขตอิวาตะเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทฟูจิตสึ โอริกซ์ และมาสึดะ ซีด โดยบริษัทชั้นนำ 3 บริษัทได้จับมือกันจัดทำโครงการนวัตกรรมทางเกษตรกรรม โดยบริษัทแรกเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่แข็งแกร่ง ส่วนบริษัทที่สองเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเรือนเพาะชำพืชการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย และบริษัทที่สามคือบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีทักษะความชำนาญในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล โครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะในเขตอิวาตะเปิดตัวเมื่อต้นปี 2016 และมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่ ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้ประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ แล้วก่อตั้งโซ่คุณค่าด้านเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างฐานเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งในเขตอิวาตะ“โครงการนี้เป็นการร่วมทุนที่มีการมองภาพรวมของทั้งโซ่คุณค่าซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในเรื่องนวัตกรรมด้านการเกษตรดังนั้นเราจึงกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมา นาย มาซายูกิ คุราชินา ผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจการเกษตรบริษัท

เทคโนโลยี Smart Antenna สำหรับเครือข่ายไวไฟ ในการแข่งขัน “ย่าโมเกมส์”

แข่งขันในย่าโมเกมส์ เลือกเครือข่ายไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี Smart Antenna เพื่อลดปัญหาสัญญาณรบกวนในเครือข่ายไวไฟ ในขณะที่ให้คุณภาพสัญญาณชัดเจน รับ-ส่งได้ในระยะไกล ทั้งนี้ Smart Antenna เป็นเทคโนดลยีการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่พัฒนาโดยไซเซล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายสัญญาณได้กว่า 700 รูปแบบในแต่ละย่านความถี่ ช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวนที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่มีสาขา มีอุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์จำนวนมาก อาทิ สถาบันการศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล 

Smart Agriculture การนำไอทีมาให้กับอุตสากรรมการปลูกข้าวเพื่อทำเหล้าสาเก

  สาเกยี่ห้อดัสไซเป็นสาเกที่มีคุณภาพสูงและมีความแตกต่างจากสาเกยี่ห้ออื่นตรงที่เป็นเหล้าสาเกที่บริสุทธิ์และปราศจาก สารเจือปน ดัสไซกลั่นมาจากข้าวพันธุ์ยามาดะ นิชิกิ ซึ่งมีการนวดและขัดเนื้อข้าวเกินกว่าร้อยละ 50 เหลือไว้แต่เพียงแกนข้าวตรงกลางที่ให้รสชาติที่ละมุนลิ้น คุณสมบัตินี้เองที่ทำให้ดัสไซเป็นสาเกบริสุทธิ์สีขาวใส มาพร้อมกับกลิ่นหอมรัญจวน ส่งผลให้การผลิตดัสไซต้องใช้ จำนวนข้าวต่อขวดมากกว่าสาเกทั่วไป   ข้าวพันธุ์ยามาดะ นิชิกินั้นขึ้นชื่อในเรื่องการปลูกยาก เพราะเป็นข้าวที่มีความบอบบาง และต้องมีการควบคุมปริมาณปุ๋ยและน้ำอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ การปลูกข้าวพันธุ์นี้ไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้กันได้ง่ายๆ สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์ โดยองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวส่วนใหญ่จะตกทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นและแย่ยิ่งไปกว่านั้น มีเกษตรกรหลายรายที่ถอดใจเลิกอาชีพนี้ไปแล้ว ด้วยจำนวนเกษตรกรที่ลดลงนี้

บริการจัดการข้อมูลสถานีไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ Toyota Mirai

นวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ การถือกำเนิดของยานพาหนะเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) และสถานีไฮโดรเจนถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอันน่าตื่นเต้นซึ่งมีศักยภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมของเราให้สะอาดและเป็นสีเขียวมากขึ้น เพื่อช่วยเปิดให้เทคโนโลยีมีการใช้งานกันในวงกว้างมากขึ้นนั้น ฟูจิตสึจึงได้เริ่มให้บริการจัดการข้อมูลสถานีไฮโดรเจน และโตโยต้าก็มีการนำบริการนี้ไปใช้เพื่อให้ข้อมูล ด้านสถานที่ตั้งและความพร้อมองสถานีไฮโดรเจนทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น โดยบริการที่ว่านี้ถือเป็น แพลตฟอรม์ที่เปิดทางให้มีการจัดตั้งระบบนิเวศแบบเปิดซึ่งผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทพลังงานรายอื่นสามารถเข้าร่วมได้ ยานพาหนะเซลล์เชื้อเพลิงใหม่เพื่อสังคมสีเขียว การดำเนินชีวิตประจำวัน ธุรกิจและสังคมของมนุษย์ต่างต้องพึ่งพาการบริโภคพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมหาศาล อย่างที่ทราบกันดีว่าการบริโภคพลังงานในปริมาณมากจะส่งผลร้ายแรงกับโลกมากเช่นกัน ในปัจจุบันจึงมีมาตรการมากมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell vehicle - FCV) ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามอง

AIS ขยายประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยี Small Cell

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Service Provider ที่มีฐานลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากเทคโนโลยี Wireless , Fix Broadband และ

Kawasaki กับการใช้ iPad เป็น eKanban

หน่วยงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคของบริษัท Kawasaki Motors Manufacturing Corp (KMM) ในเมืองลินคอล์น รัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ได้มีการนำระบบบัตร Kanban มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชิ้นส่วนในสายการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนที่วางกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ และไม่สามารถทราบจำนวนชิ้นส่วนคงค้างที่แน่นอนในสายการผลิต แต่ทว่า บัตร Kanban

“วีเอ็มแวร์” เผยความสำเร็จนำเวอร์ชวลโซลูชันลดค่าใช้จ่ายใน “อีซี่บาย”

อีซี่ บาย หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของไทย ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ได้แก่ สินเชื่อหมุนเวียนผ่านบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส,บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร์ และสินเชื่อผ่อนชำระอีซี่บาย ประกาศแผนเชิงรุกในการปรับปรุงโครงสร้างด้านไอทีสู่การใช้เทคโนโลยี “ซอฟต์แวร์-ดีฟาย”หรือการควบคุมการจัดการศูนย์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อย่างเต็ม รูปแบบ โดยทำงานร่วมกับ บริษัท วีเอ็มแวร์ ผู้นำระดับโลก ด้านเวอร์ช่วลไลเซชั่นโซลูชั่น ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มความสามารถให้พนักงานองค์กรสามารถทำงานแบบ เคลื่อนที่และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไอทีช่วยให้ท่าเรือถึงฝั่งฝันธุรกิจขนส่งอันล้ำสมัย

หลังจากที่ท่าเรือฟูไจราห์ในประเทศอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจแล้วว่า โครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีในท่าเรือนั้นล้าสมัยและไม่สามารถอัพเกรดจากระบบเดิมได้ ทางท่าเรือจึงได้ทำการรื้อระบบไอทีเสียใหม่และเปลี่ยนมาใช้ระบบของ Oracle แทน ท่าเรือฟูไจราห์ได้ลงทุนมหาศาลในการซื้อและติดตั้งระบบ Oracle E-Business Suite R12 และ Oracle Business Intelligence Standard Edition โดยท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือโดดเด่นที่สุดในชายฝั่งตะวันออก หรืออีสเทิร์น ซีบอร์ดของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ และให้บริการที่หลากหลาย อย่างเช่น

Top
ปิดโหมดสีเทา