Tue. Sep 28th, 2021

Digital Economy

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “Go Digital with ETDA” โชว์ผลงานเด่นปี 63 และนโยบายก้าวต่อไปในอนาคต กับภารกิจสำคัญที่จะพาคนไทยโกดิจิทัลไปกับเอ็ตด้า ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาบริการพื้นฐานด้านดิจิทัล (Common Service) ที่สำคัญ ณ ห้องประชุม Walk the Talk ชั้น 15 ของ ETDA เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563... Read More
กระทรวง ไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา “Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” ซึ่งบริษัท... Read More
รมว.กระทรวงไอซีที เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูจุดเด่นโครงการระดับชาติ สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการศึกษาสู่ระดับชุมชน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับฟังการนำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ แล้ว ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกร่างกฎหมายสำคัญ 8 ฉบับ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... Read More
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลเริ่มปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อรัฐบาลได้เห็นชอบร่างกฎหมายหลายฉบับเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในช่วงเดือนธันวาคม 2557 และมกราคม 2558 ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการส่งร่างกฎหมายเหล่านั้นให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สำหรับบทความในฉบับนี้เป็นซีรีย์ที่ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล สำหรับในฉบับนี้ จะได้นำเสนอถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างมาก โดยเศรษฐกิจดิจิตอลจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ในเวทีอาเซียนและเวทีโลกต่อไป   ภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลในรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนธันวาคม 2557 (ข้อมูลเดือนตุลาคม... Read More
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคาดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกระทรวง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเริ่มปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบพอดี   เนื้อหาในบทความนี้ จะนำเสนอถึงประโยชน์และสิ่งที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จะได้รับจากนโยบาย Digital Economy และข้อเสนอแนะในการนำไอซีทีดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ   อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ประเทศไทยมีศักยภาพในอันดับต้นๆ ของอาเซียน เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ และยังมีโอกาสขยายตลาดในอาเซียนได้อีกมาก แต่มีจุดอ่อนในเรื่องการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ... Read More
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของภาครัฐเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น พร้อมกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคาดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเริ่มปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบพอดี   เนื้อหาในบทความนี้ จะนำเสนอถึงประโยชน์และสิ่งที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จะได้รับจากนโยบาย Digital Economy และข้อเสนอแนะในการนำไอซีทีดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ   ทั้งนี้ จากผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพของประเทศไทย... Read More
กลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” แม้ ในวงการไอทีจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สำหรับสังคมไทยคำนี้ก็กลายเป็นคำใหม่สำหรับคนทั่วไป ที่เพิ่งเคยได้ยิน และตื่นเต้นกับคำดังกล่าว จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 และแน่นอนหลายคนอยากรู้ว่ามันคืออะไร? เศรษฐกิจดิจิทัลถูกกล่าวถึงในแนวนโยบาย “การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ” โดยระบุว่า... Read More
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DE ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ SIPA จะถูกควบรวมเข้าไปในโครงสร้างใหม่ ดังนั้นงานทางด้านการส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยจะถูกทบทวนใหม่อีกครั้ง ซึ่งทาง SIPA เองได้เสนอแนวคิดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยทั้งกระบวนการโดยเป็นการเสนอแบบปรับเปลี่ยนจากเดิมเพื่อก้าวกระโดดการสนับสนุนแบบเดิม เพื่อให้ภาครัฐสามารถสร้างการแข่งขันในกลุ่มภาคเอกชนและมองในมุมที่ก้าวหน้าอย่างน้อย 3 เรื่อง  เรื่องแรกคือ SIPA เสนอให้ควรมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านซอฟต์แวร์ขึ้นมา... Read More
คณะกรรมการสมาคมเอทีซีไอชุดใหม่ ประกาศพันธกิจ 4 ด้านเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอทีไทยตลอดวาระ 2 ปีนับจากนี้ การันตี 2 ใน 4 พันธกิจหลักสามารถทำได้ทันทีหากมีการผลักดันเต็มแรง มั่นใจผลจากพันธกิจทั้งหมดจะทำให้บริษัทไอทีไทยสามารถลบจุดอ่อนและยืนอยู่แถวหน้าของกลุ่มเออีซีได้สำเร็จ แถมยังช่วยชี้ทางให้รัฐบาลไทยกลายเป็นดิจิทัลเนชั่น (Digital Nation) อย่างเต็มตัว   ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการชุดใหม่ว่าประกอบด้วยงาน 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคืองานด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล... Read More