รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดัน Digital Economy

กระทรวง ไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา

รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เดินหน้าผลักดันงานตามนโยบาย Digital Economy อย่างเป็นรูปธรรม

รมว.กระทรวงไอซีที เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูจุดเด่นโครงการระดับชาติ สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการศึกษาสู่ระดับชุมชน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับฟังการนำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ แล้ว ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกร่างกฎหมายสำคัญ

Digital Economy กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลเริ่มปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อรัฐบาลได้เห็นชอบร่างกฎหมายหลายฉบับเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในช่วงเดือนธันวาคม 2557 และมกราคม 2558 ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการส่งร่างกฎหมายเหล่านั้นให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สำหรับบทความในฉบับนี้เป็นซีรีย์ที่ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล สำหรับในฉบับนี้ จะได้นำเสนอถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างมาก โดยเศรษฐกิจดิจิตอลจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ในเวทีอาเซียนและเวทีโลกต่อไป   ภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลในรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Digital Economy กับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคาดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกระทรวง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเริ่มปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบพอดี   เนื้อหาในบทความนี้ จะนำเสนอถึงประโยชน์และสิ่งที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จะได้รับจากนโยบาย Digital Economy และข้อเสนอแนะในการนำไอซีทีดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ   อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ประเทศไทยมีศักยภาพในอันดับต้นๆ ของอาเซียน เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ และยังมีโอกาสขยายตลาดในอาเซียนได้อีกมาก

Digital Economy กับอุตสาหกรรมยานยนต์

นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของภาครัฐเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น พร้อมกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคาดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเริ่มปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบพอดี   เนื้อหาในบทความนี้ จะนำเสนอถึงประโยชน์และสิ่งที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จะได้รับจากนโยบาย Digital Economy และข้อเสนอแนะในการนำไอซีทีดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ   ทั้งนี้ จากผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพของประเทศไทย

Digital Economy หนุนอุตสาหกรรมไอทีไทยสู่อาเซียน

กลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” แม้ ในวงการไอทีจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สำหรับสังคมไทยคำนี้ก็กลายเป็นคำใหม่สำหรับคนทั่วไป ที่เพิ่งเคยได้ยิน และตื่นเต้นกับคำดังกล่าว จากนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.

SIPA ผุด 3 ข้อเสนอต่อกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DE ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ SIPA จะถูกควบรวมเข้าไปในโครงสร้างใหม่ ดังนั้นงานทางด้านการส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยจะถูกทบทวนใหม่อีกครั้ง ซึ่งทาง SIPA เองได้เสนอแนวคิดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยทั้งกระบวนการโดยเป็นการเสนอแบบปรับเปลี่ยนจากเดิมเพื่อก้าวกระโดดการสนับสนุนแบบเดิม เพื่อให้ภาครัฐสามารถสร้างการแข่งขันในกลุ่มภาคเอกชนและมองในมุมที่ก้าวหน้าอย่างน้อย

คณะกรรมการสมาคมเอทีซีไอชุดใหม่ ประกาศพันธกิจขับเคลื่อนไอทีไทย

คณะกรรมการสมาคมเอทีซีไอชุดใหม่ ประกาศพันธกิจ 4 ด้านเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอทีไทยตลอดวาระ 2 ปีนับจากนี้ การันตี 2 ใน 4 พันธกิจหลักสามารถทำได้ทันทีหากมีการผลักดันเต็มแรง มั่นใจผลจากพันธกิจทั้งหมดจะทำให้บริษัทไอทีไทยสามารถลบจุดอ่อนและยืนอยู่แถวหน้าของกลุ่มเออีซีได้สำเร็จ แถมยังช่วยชี้ทางให้รัฐบาลไทยกลายเป็นดิจิทัลเนชั่น (Digital Nation) อย่างเต็มตัว   ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการชุดใหม่ว่าประกอบด้วยงาน

Top
ปิดโหมดสีเทา