โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WM Package (Warehouse Management Package)

กำหนดค่าต่างๆ ได้เอง ในการกำหนดผู้ใช้ (USER) หรือรายละเอียดต่างๆ เช่น - ทำงานพร้อมกัน 5 คน (Concurrence) - กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ได้ทุกระดับ - เข้ามาแก้ไข ปรับลดหรือเพิ่มผู้ใช้ และระดับการทำงานได้เอง - ใช้งานร่วมกับ Bar code เพื่อเพิ่มความสะดวก แม่นยำและรวดเร็วในการทำงาน - รองรับข้อมูลของสินค้าทั้งแบบ

Cloud-TA

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน 1. ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก และควบคุมการเปิด-ปิดประตูที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud)  บันทึกเวลาการเข้า-ออกของพนักงานด้วยบัตร Proximity, Smart Card, ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน รวมทั้งการบันทึกภาพขณะอ่านบัตร ติดตั้งง่ายเพียงเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร-ลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายภายใน (LAN) หรือต่อกับ ADSL Router โดยตรง และเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ผ่าน  Web Browser

ZW3D 2013

โปรแกรมซอฟต์แวร์แคด/แคมสมบูรณ์แบบสำหรับงานออกแบบ 3 มิติ งานออกแบบแม่พิมพ์ งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม งานด้านออกแบบเครื่องมือเพื่อควบคุมสั่งงานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าด้วยราคาที่ประหยัดกว่า เวอร์ชั่น 2013 ได้เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ โดยเพิ่มคุณสมบัติการเขียนแบบร่างที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย พร้อมเพิ่มในส่วนของการจัดการข้อมูลเดิม ทั้งส่วนงานออกแบบ การวาดแบบ การมอง และความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการออกแบบได้มากกว่า 30% ลดค่าใช้จ่าย และช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ System Requirements Microsoft

Mobile Application : Smart Maintenance / Service Center

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน - สามารถกำหนดรหัสมาตรฐานองค์กร / กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ - บันทึกข้อมูลทะเบียนเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง - จัดทำทะเบียนเครื่องจักร/สินทรัพย์ เชื่อมโยง e-catalog - จัดมาตรฐานการบำรุงรักษา เชื่อมโยง e-catalog - กำหนดแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Time Base Maintenance) ฯลฯ ราคา 1. ขายขาด  189,000 บาท (ราคารวมค่าบริการ

Fire Block Intelligence System

FBIS (Fire Block Intelligence System) คือระบบแสดงเลขที่ Fire Block อัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถทราบเลขที่ Fire Block ของที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการของผู้ขอเอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์อัคคีภัยของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด (ดูคลิป VDO แนะนำระบบได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KCn-HSrZ6A0) Features - มีฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่าย - รองรับการใช้งานทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน

RFID – Asset Management

โปรแกรมในการบริหารทรัพย์สิน  มีการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาช่วยในการบริหารทรัพย์สิน   โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานครอบคลุมการบริหารทรัพย์สินทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การรับทรัพย์สิน  การจัดเก็บทรัพย์สิน การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน  และการตรวจนับทรัพย์สิน เป็นต้น  ในการตรวจสอบ ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ Pocket PC ไปอ่านบาร์โค้ดในระยะ 2-3  ซม.  เพียงแค่นำ Pocket PC

KASCO WMS™

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน Virtual warehouse ระบบคลังเสมือนที่จำลอง

SAP Business One

SAP Business One เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมฟังก์ชันธุรกิจหลักๆ ที่ใช้ในบริษัทประกอบด้วย การเงิน การขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สินค้าคงคลัง และการปฏิบัติงาน โดย SAP Business One ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งแอพพลิเคชันเสริม การทำงานร่วมกับโมดูลที่หลากหลายซับซ้อน ซึ่งต่างจากโซลูชั่นอื่น ๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติเด่น -  ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

Smart Xcellence ERP

รูปภาพ : รายงานสินทรัพย์ โปรแกรม Smart Xcellence ERP มุ่งมั่นพัฒนาและวางระบบโปรแกรม ERP อย่างต่อเนื่อง (Enterprise Resource Planning) สามารถรองรับคลอบคลุมรูปแบบธุรกิจได้หลากหลาย มีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานได้จริง  และสามารถรองรับการขยายโซลูชั่นของธุรกิจในอนาคตได้  ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบแบบเรียลไทม์ตลอดเวลา ช่วยให้การทำงานในธุรกิจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ขายปลีก-ขายส่ง,

NetkaQuartz Service Desk

NetkaQuartz Service Desk (NSD) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการงานบริการ เหมาะสำหรับหน่วยงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการ และเสริมสร้างความมั่นใจงานบริการที่ให้กับลูกค้าขององค์กร ด้วยคุณสมบัติ (Feature) ที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL Framework ช่วยให้องค์กรติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Incident Management ตั้งแต่การเปิดรับ Case การแบ่งงานให้แก่ทีมงาน Case

Top
ปิดโหมดสีเทา