กรณ์ จาติกวณิช

สิ่งที่น่ากลัวกว่าความผิดพลาดก็คือ การเสียดายไปตลอดชีวิต ที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่น่าจะทำ – กรณ์ จาติกวณิช

Top
ปิดโหมดสีเทา