สถาบันไฟฟ้าฯ ชู 3 อาชีพ สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เมื่อเร็วๆนี้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน :TPQI)จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง โดยได้รับเกียรติจาก นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประธานเปิดงานและคุณสมพงศ์ นครศรี อดีตประธานกรรมการบริหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประธานบริษัท บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่า “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็นถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพทั้ง 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมและอาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคต การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “value – based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม”

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

“ที่สำคัญการจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการประกอบอาชีพ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ และสามารถใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำลังคนของประเทศทั้งผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง แต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องการต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถนำไปเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิและการรับรองอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระดับสากลเพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป และทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากล

Related posts:

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เผย 10 แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล
ปตท. รับรางวัลระดับโลก “Special Achievement in GIS Award” จากอีเอสอาร์ไอ ในฐานะองค์กรที่ประยุกต์ใช้ ...
เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2558 เติบโตอย่างมั่นคง
ไอเอฟเอส เผยทิศทางธุรกิจไตรมาสสี่ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมนำระบบอีอาร์พีหนุน Thailand 4.0
ไอเดียถ่ายรูปสวยด้วยกล้อง GoPro
Zyxel ประกาศเปิดตัวผู้จัดการประจำประเทศไทยคนแรก พร้อมยกทัพโซลูชั่นระบบเครือข่ายลุยตลาด SMB และเอ็นเท...
Top
ปิดโหมดสีเทา