LEAP SOLUTIONS ASIA ย้ำความเชื่อมั่น ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและบริการระดับสากล

อีกหนึ่งความสำเร็จของ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องการเจาะตลาดในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ราชการ และบริษัทข้ามชาติของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ได้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการคลาวด์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย การให้บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาตรฐานการบริหารจัดการคลาวด์ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

1495897777465

ด้วยวิสัยทัศน์เฉียบคมของผู้บริหาร ที่กำหนดเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์ในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับความมุ่งมั่น และแรงสนับสนุนของทีมงาน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ที่ช่วยกันพัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หลังจากได้เริ่มให้บริการลูกค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 จนกระทั่งปัจจุบัน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC/20000-1 และ ISO/IEC 27001:2013 ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายใต้ขอบเขตการรับรอง “ระบบบริหารจัดการการให้บริการและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ( Design ) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement) การเตรียมการ ( Provision ) และการดำเนินงาน ( Operation ) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Infrastructure as a Service ) สำหรับบริการคลาวด์ Leap GIO Public และ Leap GIO Private” ซึ่งผ่านการตรวจรับรองโดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1495897764444

และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001:2013 โดยมีคุณนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรอง (Certificate) และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร Mr. Junichiro Fumizono – Commercial Director, Adisak Chabtalay – Operation Director, Mr. Ryu Aoki – Technology Director และคุณอาศิรา กาวารีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณชนิดพร มณีศรี ตัวแทนที่ปรึกษาวิสดอม เซ็นเตอร์ เข้ามอบโล่ห์ที่ระลึกและร่วมแสดงความยินต่อความสำเร็จของผู้บริหารและทีมงาน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย

Related posts:

AR : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
ซีบรา เทคโนโลยีส์ ช่วยให้องค์กรในประเทศไทยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ หรือ Get More, Do More ด้วยการส...
LINK จัดสัมมนา COMMUNICATION FOR THAILAND 4.0
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม กางแผนปี 61 ตั้งเป้ารายได้แตะ 1,400 ล้าน
กทม. จับมือ CAT เปิดตัวแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง
อุตสาหกรรมการผลิตไทยมีแนวโน้มเติบโต 1.6 ล้านล้านบาทจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา