NEC คว้างานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบส่งข้อมูลสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง

NEC Corporation และ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแถลงการจัดทำสัญญารับจ้างติดตั้งระบบส่งข้อมูล ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ Master clock สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการสัญญากับ The Consortium ซึ่งประกอบด้วยสามบริษัท ได้แก่ บริษัท Mitsubishi Heavy Industries จำกัด บริษัท Hitachi จำกัด และ บริษัท Sumitomo Corporation

shutterstock_794548105-2

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยใช้รถยนต์ในการเดินทางเป็นหลัก ทำให้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งและมลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสำหรับระบบขนส่งมวลชนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในระดับต่ำจึงเพิ่มสูงขึ้น

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงของกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Mega Project) ของรัฐบาลไทย โดยการก่อสร้างจะเริ่มต้นจากสถานีบางซื่อซึ่งอยู่ทางตอนกลางของกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 26.4 กิโลเมตร  (สายเหนือ) และไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 14.6 กิโลเมตร  (สายตะวันตก) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ทำสัญญาจ้าง The Consortium ให้จัดทำระบบรถไฟแบบสมบูรณ์สำเร็จพร้อมใช้ โดยตั้งเป้าการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563

มิสเตอร์ทาคายูกิ  คาโน  ประธาน บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ” NEC มุ่งเน้นธุรกิจ ที่สร้างสรรโซลูชั่นสำหรับสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยมุ่งมั่นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT ที่ก้าวล้ำของบริษัทฯในการจัดหาโซลูชั่นที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ รถไฟ ทางด่วนพิเศษ และสนามบิน จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ NEC หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคต

Related posts:

เอชพีอวดโฉมสุดยอดแท็บเล็ตเพื่อธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ
ล่องสายน้ำ กับสาย LINK
4 แนวโน้มพลิกโฉมการดูแลสุขภาพของ AEC
SAU IoT Smart Farming บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ฟูจิตสึ โชว์นวัตกรรมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “The Power of ICT for Green Future”
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผู้ชำนาญการดาต้าเซ็นเตอร์จากสถาบัน Uptime Ins...
Top
ปิดโหมดสีเทา