RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ U Power Digital Idea Challenge ณ The Berkeley Hotel Pratunam โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณอังคณา วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

U_Power

สำหรับโครงการ U Power Digital Idea Challenge นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม ที่สามารถตอบโจทย์ตลาด รวมถึงผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุน ทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

U_Power_2

โดยในปีนี้ RICOH ได้มีส่วนร่วมในการเป็นโจทย์การแข่งขัน รวมไปถึงร่วมประชาสัมพันธ์โครงการตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ RICOH หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายและให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้

Related posts:

กสทช. CAT และ CABSAT สร้างโอกาสเคเบิลท้องถิ่นเปิดทางรอดสู่ยุคดิจิทัล
ซิสโก้จับมือสยามดิสคัฟเวอรี่ มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่
ไมโครซอฟท์เปิดตัว Windows 10 Creators Update ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย มุ่งมั่นสู่ผู้นำประกันภัยดิจิตอล
CAT จับมือกรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบ GPS Tracking
เทรนด์ไมโคร จับมือกับ Luxoft ให้บริการปกป้อง ยานยนต์อัจฉริยะจากการโจมตีทางไซเบอร์
Top
ปิดโหมดสีเทา