SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศ “Cabling Contest ปี 4” ตัวแทนเยาวชนภาคกลาง ทะลุเข้ารอบชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest 2016)” รอบคัดเลือกภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ คว้าที่ 1 เป็นตัวแทนภาคกลาง ทะลุเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก ASEAN World Skills

“จากความสำเร็จของโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ปี 1 – 3 ที่ผ่านมา นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของวงการการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา พร้อมต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ซึ่งประสบการณ์ที่ผู้ร่วมการแข่งขันจะได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสายสัญญาณในประเทศไทยอีกด้วย”

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่เห็นความสำคัญของสายสัญญาณ เพราะเรามักจะเข้าใจกันว่าระบบสื่อในปัจจุบันเป็นแบบไร้สายหรือ Wire less แต่จริงๆ แล้ว โครงสร้างของระบบสื่อสารที่สำคัญก่อนจะมาเป็น Wire less ก็คือ สายสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันทุกวันนี้ เมื่อเราโทรออกไปยังสหรัฐอเมริกา จะส่งคลื่นสัญญาณไปยังเสารับสัญญาณในระยะรัศมี 1 กม. หลังจากนั้นสัญญาณจะวิ่งผ่านสายไฟเบอร์ ออฟติก ลงทะเลออกจากศรีราชา ไปถึงญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นเราจึงอยากเห็นเยาวชนไทยของเรา ได้พัฒนาและมีความสามารถที่จะสร้างโครงสร้างที่สำคัญของระบบสื่อสารให้ทัดเทียมกับทั่วโลกได้ และปีนี้เราได้เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับกระทรวงแรงงานในการแข่งขันสุดยอดฝีมือแรงงานอาเซียนที่ประเทศบรูไนด้วย ซึ่งเราก็จะคัดเลือกน้องๆ จากโครงการนี้ไปแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นารสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วย”

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “นอกจากอินเตอร์ลิ้งค์จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจนเป็นบริษัทชั้นนำในระดับประเทศแล้ว ยังเสียสละทำงานด้านสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะกิจกรรม Cabling Contest ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสมาเรียนรู้และแข่งขัน เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองในสายวิชาชีพ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสไปแข่งขันในระดับสากล สำหรับรางวัลในประเทศ ผมถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดนั่นคือ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของน้องๆ ในการแข่งขันครั้งนี้ คงไม่ใช่มีเพียงแค่การเป็นผู้ชนะเท่านั้น อีกหนึ่งเป้าหมายคือ โอกาส ดังนั้นถึงแม้ว่าน้องๆ จะชนะในวันนี้หรือไม่ก็ตาม แต่น้องๆ ได้รับโอกาสที่สำคัญยิ่งแล้วในการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นประสบการณ์ติดตัวไป ทิศทางที่ก้าวมาเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว สำหรับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพราะตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการคนที่ทักษะด้านวิชาชีพนี้เป็นอย่างมาก กระทรวงแรงงานมีตัวอย่าง น้องที่เป็นช่างในสายงานต่างๆ ที่ตั้งใจฝึกฝน สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ด้วยรายได้เดือนละ 2 – 3 แสนบาท น้องๆ  กลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญก้าวไปเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป”

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98-%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%aa%e0%b8%96-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3

ในส่วนของรูปแบบการแข่งขัน นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า “ปีที่แล้วเราได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่วนรูปแบบการแข่งขันในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ LAN (สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์) และการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสาย COAXIAL (สายกล้องวงจรปิด CCTV)  นอกจากนี้เรายังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสาย FIBER OPTIC (สายใยแก้วนำแสง)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในยุคติจิดอล โดยจะจัดรอบคัดลือกทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่ 4 แล้วที่เราจัดการแข่งขัน ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายสถาบันกว่า 400 คน”

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99

ผลการแข่ขัน Cabling Contest รอบคัดเลือกภาคกลาและกรุเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกันตพิชญ์ ริยะสุ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเจษฎา เดชวังกลาง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนพล วงศ์เขื่อนแก้ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี

นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านการคัดเลือกอีก 12 คนที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7

“ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท” นายณัฐวุฒิเสริม

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-15-%e0%b8%84%e0%b8%99

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ภาคเหนือ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบต่อไปได้ที่ www.cablingcontest.com สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-693-1222 ต่อ 363-374

Related posts:

Logitech Thailand Tournament
KMIT GROUP ร่วมงาน Hewlett Packard Enterprise Partner Kickoff 2016
ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว บนผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
เอ็นทีที คอม รุกตลาดศูนย์ข้อมูลครบวงจร เปิดบริการคลาวด์ ผนวกเอ็นทีที ซีเคียวริตี้ จัดระบบรักษาความปล...
SBAC เจ๋ง!!! คว้าแชมป์ Cabling Contest 2017
RICOH เปิดตัวเครื่องพิมพ์ระดับอุตสาหรรม 3 รุ่นล่าสุด รองรับการเติบโตทางธุรกิจ กับความคิดสร้างสรรค์ที...

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา