Mon. Apr 19th, 2021

rebound

Designing the Future of Game’ ภายใต้ธีม Tourism & Entertainment Rebound  ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องพัฒนาเกมไทยให้คนไทยเล่น อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลง แต่อุตสาหกรรมเกมกลับไม่ได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร หลายคนมองว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหลายๆ ครั้งเกิดจากเกม หรือเกมเป็นตัวสร้างให้เด็กไทยเป็นเด็กมีปัญหา ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเกมดีๆ เกมคุณภาพ มีอยู่ในตลาดมากมาย หรือแม้แต่เกมสู้กัน ฆ่ากันตาย ก็ไม่ใช่ตัวกระตุ้นการก่อให้เกิดอาชญากรรมเพียงอย่างเดียว... Read More