Sat. Jan 16th, 2021

Workplace

  NTT Ltd., ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เปิดเผยรายงานด้านสำนักงานอัจฉริยะ ปี 2020 (Intelligent Workplace Report 2020) เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์แก่พนักงานเพื่อการทรานส์ฟอร์มของโลก   ‘Shaping Employee Experiences for a World Transformed’ ได้แสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสครั้งใหญ่ทำให้เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานถูกยกขึ้นมาเป็นวาระแรกของการดำเนินธุรกิจ โดยระบุว่าเกือบสี่ในห้า (85.4%) ขององค์กรธุรกิจยอมรับว่าการทำงานที่บ้านในช่วงของการระบาด เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพนักงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการเชื่อมต่อและความไม่พร้อมของสถานที่ในการทำงาน เช่น การเชื่อมต่อแบนด์วิดธ์, ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงาน รวมถึงการขาดพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัว ซึ่งมีส่วนทำให้พวกเขารู้สึกเป็นกังวลในระหว่างการทำงาน องค์กรจึงต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ในทุกแง่มุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรม, เทคโนโลยี และสถานที่ในการทำงาน... Read More