ดูแลพืชไร่ด้วยหุ่นยนต์ “ทาร์ซาน”

ผู้ช่วยดูแลพืชไร่ที่ว่ากันว่าเป็น “ทาร์ซาน” นั้นไม่ได้หมายความถึงทาร์ซานในภาพยนตร์ หากแต่เป็นชื่อของหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการของสถาบันหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัจฉริยะ (the Institute for Robotics and Intelligent Machines หรือ IRIM) ของ Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

Tarzan_1280x750

โดยนักวิจัยในสถาบันดังกล่าวได้มองเห็นแนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือ การขาดคนดูแลพืชไร่ และมองว่า เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงาน

ด้วยเหตุนี้ ทางนักวิจัยของ IRIM จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถห้อยโหนตัวเองบนเชือกได้คล้ายกับตัวสล็อต และติดกล้องสำหรับมอนิเตอร์พืชไร่ได้พร้อม ๆ กันในชื่อว่า “ทาร์ซาน” ออกมา

โดยทาร์ซานเป็นหนึ่งในสามของโปรเจ็คที่ IRIM พัฒนาขึ้น (อีกสองโปรเจ็คเป็น หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ สำหรับช่วยงานด้านศัลยกรรม และการวิเคราะห์มะเร็งทรวงอก) ภายใต้ความร่วมมือของนักศึกษากว่า 75 ชีวิต (จากทั้งหมดในภาควิชาที่มีกว่า 200 คน) และงบประมาณสนับสนุนกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ พวกเขายังมีแผนพัฒนา “โรโบทาเรียม” (Robotarium) หรือก็คือพื้นที่สำหรับให้นักพัฒนาหุ่นยนต์สามารถทำการทดลองต่าง ๆ กับหุ่นยนต์ได้อย่างสะดวกสบายด้วย

ที่มา http://www.news.gatech.edu/features/creating-next-robotics

Related posts:

Intelligent Lighting Networks ระบบแสงสว่างแห่งอนาคต
องค์กรตระหนัก IoT สำคัญต่อธุรกิจ สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
พบเด็ก Gen Z ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่อินกับสื่อ TV-วิทยุ-สิ่งพิมพ์แล้ว
ไมโครซอฟท์เปิดตัว Windows 10 Creators Update ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว
แขนหุ่นยนต์แบบควบคุมด้วยจิตใจ โดยไม่ต้องฝังอุปกรณ์ในสมอง
โมเดลของฝ่ายไอทีแบบเดิมนั้นล้าสมัยไปแล้วหรือยัง?

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา