ทีซีซีเทคสนับสนุนโครงการ “สมุดบันทึกแปลนชีวิต” (Student Planner Project)

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สมุดบันทึกแปลนชีวิต” (Student Planner Project) ประจำปี 2560  เพื่อการพัฒนาเยาวชนไทย โดยมี นางสาวนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต (ขวา) เป็นผู้รับมอบ

Student planner

โครงการ สมุดบันทึกแปลนชีวิต ของมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนไทยผ่านการบันทึกลง “สมุดบันทึกแปลนชีวิต” โดยทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดพิมพ์สมุดและนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการฯ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงเรียนไปพร้อมๆ กันเป็นประจำทุกปี

Related posts:

เลอโนโวเปิดตัว เลอโนโว แท็บแล็ต ชวนคุณปลุกทุกโสตให้ตื่นตัว เติมเต็มประสบการณ์สุดล้ำ บนระบบปฎิบัติกา...
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน RetailEX และ FranchisEX ASEAN 2015 คาดเงินสะพัด 1,000 ล้า...
ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดศูนย์ Customer Experience Center ในไทย
Teradata Customer Journey โซลูชั่นเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้นักการตลาดเพื่อสร้างความเข้า...
ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bo...
CAT ไอเดียเจ๋งสร้างเสาโทรคมฯ ต้นไม้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา