TOG ก้าวสู่ผู้ผลิตชั้นนำของโลกในการผลิตเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ

หากย้อนไปในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2494 ใครจะคาดคิดว่าจากธุรกิจค้าปลีกแว่นตาเล็กๆ โดยกลุ่มประจักษ์ธรรมจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีผลประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในนามบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้ผลิตเลนส์แว่นตาระดับโลก ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาคุณภาพสูงฝีมือคนไทยไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก

000

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์สายตาระดับโลกได้เป็นอย่างดี โดยได้ผลิตเลนส์สายตารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเลนส์พลาสติกธรรมดา (Organic Lenses) เลนส์เปลี่ยนสี(Photochromic Lenses) เลนส์บางพิเศษ (High Index Lenses) เลนส์กันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses) และเลนส์กันแดด (Sunglass Lenses)

001
คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“แม้ตลาดเลนส์แว่นตาเติบโตอย่างช้าๆ เปลี่ยนแปลงไปตามประชากรที่มีสายตาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเลนส์แว่นตามีความจำเป็นสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุทำให้ผู้บริโภคต้องใส่ใจในการเลือกใช้แว่นตาและเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย เราจึงให้ความใส่ใจในคุณภาพของเลนส์แว่นตาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มอบให้เสมอมา“ คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงสนับสนุนลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดเลนส์แว่นตา รวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจและเติบโตในตลาดกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง“

ระบบสารสนเทศคือหัวใจสำคัญของการเติบโต

คุณสรัฐกล่าวถึงความท้าทายทางธุรกิจและบทบาทของการนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของ TOG อย่างน่าสนใจว่า เมื่อเทียบกับผู้ผลิตเลนส์แว่นตาระดับโลก ในญี่ปุ่น อเมริกา หรือยุโรป ธุรกิจของ TOG อาจจะดูไม่ใหญ่มากนัก สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ยกระดับการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการส่งมอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า ซึ่งกระจายอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก “ที่ผ่านมาเราใช้ไอทีในเกือบทุกกระบวนการทำงานของเรา ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมา TOG ได้มีการปรับระบบไอทีครั้งใหญ่รวมถึงติดตั้งระบบ ERP จาก SAP เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการบัญชี การเงิน การซื้อ การขาย การบริหาร สินค้าคงคลัง และข้อมูล การวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว” คุณสรัฐกล่าว

IMG_5605-2

นอกจากการนำระบบ ERP มาใช้แล้ว คุณสรัฐกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างโรงงานผลิตและสำนักงานใหญ่ ระบบเครือข่ายสำหรับสายการผลิต ช่วยให้ผู้ดูแลติดตามกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษหรือเลนส์เฉพาะบุคคล (“Prescription Lenses” หรือ “Rx Lenses”) ซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตในแต่ละขั้นตอนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มงวด เพราะเลนส์แว่นตาทุกคู่จะต้องผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าในแต่ละประเทศตามกำหนด

การมอบความไว้วางใจให้แก่เคมิทกรุ๊ป

“เราให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมาก หากระบบไอทีหรือเครือข่ายมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน” คุณสรัฐกล่าว “แม้ TOG จะมีทีมไอทีที่เข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาระบบไอทีเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจของเราได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่เหนืออื่นใดเราก็ยังต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดหาอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา และอัพเดตเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการนำมาใช้ในธุรกิจของเราเช่นกัน และ บริษัท เคมิทกรุ๊ป จำกัด ก็คือบริษัทผู้วางระบบไอทีที่เราให้ความไว้วางใจ”

โดยล่าสุด เคมิทกรุ๊ป ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสายการผลิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล สำหรับทำงานร่วมกับเครื่องจักรรุ่นใหม่ ซึ่งต้องมีเชื่อมต่อเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสายการผลิตเดิม ซึ่งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงมากด้วย

002
คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กลาง) คุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ (ซ้าย) คุณฉัตรณรงค์ กุลมา (ขวา) ประธานและรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

แม้ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกผู้ให้บริการด้านไอทีขององค์กรส่วนใหญ่คือ “ราคา” สำหรับ TOG แล้ว การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TOG ตัดสินใจเลือก เคมิทกรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีแก่บริษัท “ที่ผ่านมาเราพยายามมองหาบริษัทผู้วางระบบและจัดหาโซลูชั่นไอทีที่มีความน่าเชื่อถือมาทำงานร่วมกัน ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ TOG หลังจากทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่ง เราพบว่าทีมงานของ เคมิทกรุ๊ป ทั้งในส่วนของทีมขาย ทีมวิศวกร หรือทีมสนับสนุนด้านเทคนิค มีความเข้าใจความต้องการ รูปแบบการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานของเราเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดี เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการและความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ซึ่ง เคมิทกรุ๊ป ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดี

KMIT GROUP CO., LTD.

333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd.,

Tarad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306

www.kmit-group.com E-Mail : sales@kmit-group.com

004

Related posts:

PlayDate ของเล่นยุค IoT ช่วยให้คุณเล่นกับน้องหมาได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ที่ปรึกษาหุ่นยนต์ เทคโนโลยี AI ที่กำลังมาแรง
Smart Bus Stop ป้ายรถเมลอัจฉริยะสิงคโปร์ ชาร์จมือถือ ต่อไวไฟ โหลดอีบุ๊กมาอ่านได้ระหว่างรอรถเมล
ปูนซีเมนต์นครหลวง ก้าวสู่ “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” (Digital Connected Plant) รองรับ Industrial Intern...
CAT มอบรางวัล “ที่สุดนวัตกรรมสมองกล” โครงการ TESA Top Gun Rally 2018 : Smart National Park 4.0
CAT หนุนภูเก็ตนำระบบสมาร์ตแทร็กกิ้ง บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center ฟื้...

Leave a Reply

Top
ปิดโหมดสีเทา