สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสริมศักยภาพไฟฟ้าชั้นสูง สู่ผู้นำตลาดอาเซียนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แถลงข่าวจัดอบรมเผยแพร่การจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงระยะที่2 ปีพ.ศ.2562นี้  เพื่อตอกย้ำความสำคัญและทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้าชั้นสูง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอาเซียนในเรื่องการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมนี้ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก โดยเฉพาะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเป็น SMART Electronic

สคช.จับมือสถาบันไฟฟ้า3
นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ซ้าย)และนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ขวา)

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้มีการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่2 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม และอาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “การร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ครั้งนี้ เพื่อมอบคุณวุฒิวิชาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงให้กับผู้ประกอบการและวิศวกรไทยสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าชั้นสูงระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการประมาณการแนวโน้มการผลิตผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนมกราคม 2562 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09 โดยในส่วนของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันแนวโน้มการส่งออกเดือนมกราคม 2562 ประมาณการว่าการส่งออกของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 โดยในส่วนของการส่งออกสินค้าไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 และการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้มูลค่าของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐานวิชาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงในปีนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรของไทยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

Related posts:

สัมภาษณ์คุณศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ กับภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ Zebra Technologies
ไซเซลเปิดตัวโซลูชั่นเนบูล่าช่วยเอสเอ็มบีเริ่มใช้คลาวด์อย่างง่ายดาย
Wi-Fi NOW งานประชุมและมหกรรมแสดงสินค้าด้าน Wi-Fi ชั้นนำของโลก กำลังจะเปิดฉากที่กรุงเทพ 28-30 พ.ย. นี...
True SMART 4G Adventure สมาร์ทโฟนพร้อม 4G Walkie Talkie พร้อมลุยทุกสถานการณ์
เทรนด์ไมโครผนึกกำลังกับ Amazon Web Services ยกระดับความปลอดภัยทั้งระบบคลาวด์และคอนเทนเนอร์ได้อย่างมี...
เมื่อคอมพิวเตอร์ภาคอุตสาหกรรมเกือบครึ่งตกอยู่ภายใต้การคุกคามทางไซเบอร์
Top
ปิดโหมดสีเทา