สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสริมศักยภาพไฟฟ้าชั้นสูง สู่ผู้นำตลาดอาเซียนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แถลงข่าวจัดอบรมเผยแพร่การจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงระยะที่2 ปีพ.ศ.2562นี้  เพื่อตอกย้ำความสำคัญและทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้าชั้นสูง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอาเซียนในเรื่องการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมนี้ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก โดยเฉพาะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเป็น SMART Electronic

สคช.จับมือสถาบันไฟฟ้า3
นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ซ้าย)และนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ขวา)

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้มีการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่2 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม และอาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “การร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ครั้งนี้ เพื่อมอบคุณวุฒิวิชาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงให้กับผู้ประกอบการและวิศวกรไทยสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าชั้นสูงระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการประมาณการแนวโน้มการผลิตผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนมกราคม 2562 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09 โดยในส่วนของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันแนวโน้มการส่งออกเดือนมกราคม 2562 ประมาณการว่าการส่งออกของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 โดยในส่วนของการส่งออกสินค้าไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 และการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้มูลค่าของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐานวิชาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงในปีนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรของไทยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

Related posts:

แอ็กซิสแต่งตั้งเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค เป็นตัวแทนจำหน่าย
ทีโอที - อบต.กำโลน- ม.สงขลานครินทร์- รร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมมือใช้ไอทีพัฒนาชุมชน บ้านคีรีวง พร้อมเปิดค่า...
อัลไลด์ เทเลซิส เผยทิศทางบุกตลาดเน็ตเวิร์คไทยปี 58 นำเน็กซ์ เจนไฟร์วอลล์และเครือข่ายไร้สายยุคใหม่เส...
พานาโซนิคเปิดตัว TOUGHPAD แท็บเล็ตพันธุ์แกร่ง และ TOUGHBOOK โน๊คบุ๊คกึ่งสมบุกสมบันที่บางและเบาที่สุด
ไซเซล คว้ารางวัลแบรนด์ด้านเน็ตเวิร์คระดับโลก 14 ปีซ้อน
CAT ก้าวสู่ New S-Curve จับมือสองบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ เปิดตัว “ทรี เพย์” พร้อมพัฒนา “ภูเก็ต สมาร...
Top
ปิดโหมดสีเทา