ม.หอการค้าไทย ได้รับพระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” พร้อมทุนการศึกษากว่า 100 ทุนจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศที่กำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือ การมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship หรือ IDE)  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา โดยนักเรียนผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)เป็นผู้มีความประพฤติดีต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนรัตนมงคล

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกว่า 100 ทุน สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่

  • ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยผู้ประกอบการ โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยได้รับทุนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 40 ทุน ต่อปี
  • ทุนUTCC – Gold สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ มีผลการเรียนดีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ให้ได้รับทุน UTCC-Gold สำหรับหลักสูตรปกติ 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง2ปี โดยได้รับทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งรวม 200 ทุนต่อปี
  • ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยได้รับทุนเต็มจำนวน 24 ทุนต่อปี
  • ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและต้องการให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ทุนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (การแสดง ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ) ทุนทายาทเกษตรกร ทุนทายาทธุรกิจSMEs ทุนหัวการค้า ทุนคนดีและทุนผู้นำนักเรียน

ทุนการศึกษา UTCC

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศที่กำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือ การมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship หรือ IDE) มีความตั้งใจจริงที่จะเป็นสถาบันการศึกษามอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-697-6761-8, 02-697-6781-3 โทรสาร 02-692-3007 , อีเมล prutcc@utcc.ac.th

Related posts:

Fujitsu เปิดตัวสแกนเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ScanSnap iX500 Desktop Scanner
Dimension Data จับมือ EMC เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการดาต้า เซ็นเตอร์ หรือ ระบบจัดเก็บข้อมูลอัจริย...
SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศ “Cabling Contest ปี 4” ตัวแทนเยาวชนภาคกลาง ทะลุเข้ารอบชิงถ้วยพระราชทาน
FTTH FOR THAILAND 4.0 งานสัมมนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกครั้งแรกของปี 2017
ซีเมนส์พร้อมผลิตรถไฟฟ้าอัตโนมัติ APM สำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ
เจ้าของ LeakedSource.com เว็บขายข้อมูลที่ถูกขโมยถูกรวบแล้ว
Top
ปิดโหมดสีเทา