Mon. Jun 14th, 2021

Video Hightlight

Case Study

Security

AEC Connect

NEW IDEA

Feature

ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาทีมรักษาความปลอดภัยด้านไอทีต้องเสียเวลากับการจัดการกับภัยคุกคาม หาโซลูชันต่างๆ มารับมือกับอันตรายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง   สิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ให้มีการทำงานสอดคล้องกัน เพราะระบบที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน อาจกลายเป็นตัวปัญหาขององค์กรเสียเอง Cisco SecureX แพลตฟอร์มที่ช่วยรวมระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวซิสโก้จึงพัฒนา  Cisco SecureX แพลตฟอร์มที่ช่วยรวมระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียว โซลูชันที่ช่วยเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดถึงกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นของซิสโก้หรือผู้ผลิตรายอื่นๆ ทำให้สามารถสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้น ขณะที่ฝ่ายไอทีทำงานน้อยลง สามารถทำงานร่วมกับระบบ SIEM และ SOAR... Read More