Mon. Jun 14th, 2021

Articles

โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2012) ทุกวันนี้ อะไรรอบตัวเราล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ นับตั้งแต่กล้องอัจฉริยะ(คนบ้านเราเรียกกล้องปัญญาอ่อน แต่ความหมายที่แท้จริงคือ คนใช้แหละปัญญาอ่อน) บ้าน รถ เอทีเอ็ม จนถึงอวัยวะชิ้นที่ 33 ของคนเมืองทุกคนไม่เว้นแต่คนใบ้คือ โทรศัพท์อัจฉริยะ ที่เรียกเสียใหม่ว่า สมาร์ตโฟน ขาดเพียงแต่ เมืองอัจฉริยะที่มีระบบ OS... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน มกราคม 2012) จีนและอินเดียถือเป็นสองประเทศมหาอำนาจในด้านประชากร กล่าวคือแต่ละประเทศมีประชากรเกินหลัก 1,000 ล้านคน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีประชากรเกือบ 400 ล้านคน แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า.. มีประเทศเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ เป็นประเทศที่ไม่มีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองเช่นเดียวกับวาติกัน แต่กลับมีประชากรรวมกันกว่า 800 ล้านคน เป็นไปได้อย่างไรที่ประชากรขนาดนี้จะเป็นประเทศเกิดใหม่และยังไม่ได้รับการยอมรับจากยูเอ็น.. ประเทศนั้นชื่อ Facebook ที่ท่านผู้อ่านหลายคนก็เป็นสมาชิกภาพเช่นเดียวกับผู้เขียน... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน ธันวาคม 2011) ในนาทีนี้ ใครไม่พูดถึงเรื่องน้ำท่วมอาจถูกตราหน้าว่าพวกไม่รักชาติ เพราะน้ำท่วมครั้งนี้ เป็น “น้ำท่วมเชิงบูรณการ” คือท่วมเป็นระบบและก่อผลกระทบมหาศาล อะไรที่มีคำว่า “บูรณการ” มีนัยยะของความเป็นนามธรรมอยู่และมีความหมายในทางบวก เช่น ถ้านักการเมืองบอกว่า “เพื่อประชาชน” ก็หมายถึงประชาชนในเชิงนามธรรม ไม่ได้หมายถึงประชาชนเป็นตัวๆ คนๆ ไป หากท่านไม่เชื่อลองไปเรียกร้องอะไรสักอย่างจากภาครัฐหรือนักการเมือง... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2011) ทุกวันนี้สินค้าและบริการทุกหมวดมีผู้เสนอขายมากกว่าความต้องของผู้ต้องการซื้อ พูดเป็นภาษาทางการให้ขลังคือ มี Supply มากกว่า Demand ดังนั้น ถ้าหากเรามองกลับด้านว่า ในเมื่อสิ่งที่มีน้อยกว่ามักเป็นของมีค่าเสมอ ถ้าอย่างนั้น เราทำให้ด้านที่เป็น Demand กลายเป็น Supply ได้ไหม? ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดพิสดารอะไร เพราะเชื่อว่าทุกท่านล้วนเคยถูกโทรศัพท์เชื้อเชิญให้ซื้อสินค้าและบริการจากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน ตุลาคม 2011) คุณเป็นหนึ่ง เคยทำงานเป็นเลขานุการรัฐมนตรี เคยเป็นหน้าห้องปลัดกระทรวงมาก่อน อย่างนี้ถือว่า เขามีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีหรือไม่? คุณสมศรี เป็นพยาบาลอาชีพมากว่า 20 ปี ที่รู้จักการให้ยาฉีดยาเย็บแผล แถมหมอฝึกหัดใหม่ๆมักจะมาขอความรู้จากคุณสมศรีด้วยซ้ำอย่างนี้ คุณสมศรีสามารถอ้างว่าตนเองเป็นแพทย์ได้หรือไม่? ส่วนคุณจ้อศรี เป็นเลขาหน้าห้องเอ็มดีมากว่า 7 ปี... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน กันยายน 2011) ถ้าท่านเป็นประเทศที่ยากจน แล้วอยากพัฒนาประเทศให้ทันสมัย จะทำอย่างไร ส่งคนหัวดี / ข้าราชการไปดูงานต่างประเทศ แล้วกลับมาเกทับว่า “ข้านี่แหละ ชนชั้นระดับอินเตอร์เพราะเคยผ่านประเทศนอกมาแล้ว” สรุปแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ไม่ได้กลับมาแก้ปัญหา แต่กลับมานั่งดูปัญหา แนวนี้มีหลายประเทศยึดถือ ส่งคนไม่มีทางเลือกไปตายเอาดาบหน้า เช่น คนจีนโพ้นทะเลที่บรรพบุรุษอพยพหนีไปหากินต่างแดน... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน สิงหาคม 2011) ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว และองค์กรขนาดใหญ่ๆ มักจะมีการจำลองภาพของสังคมในอนาคต เพื่อสื่อให้เห็นว่าโลกจะพัฒนาไปในทางไหน แล้วเขาจะได้เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น  มีภาพหนึ่งที่หลายๆ หน่วยงาน เห็นตรงกันคือ สังคมคล้ายๆ กับยุคพระศรีอารย์ คือสังคมแห่งความฝันหรือเรียกว่า Dream Society ที่เชื่อกันว่าจะอุบัติขึ้นในราวไม่ถึงสิบปีข้างหน้า อันเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยีบวกกับสารสนเทศท่วมท้นที่ก่อให้เกิดอัตรการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจากการรับรู้ข่าวสาร มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตรงๆ เสียอีก... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน กรกฎาคม 2011) เคยมีนักเขียนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สิ่งที่ทำให้ความฝันของคาร์ล มาร์ก เจ้าพ่อทฤษฎีคอมมิวนิสต์กลายเป็นจริง เพราะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในสาขานี้ทำให้เกิดการกระจายอำนาจต่อรองให้กับมวลชนอย่างแท้จริง แถมยังเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัฐบาลกลางโดยไม่จำเป็นต้องมีกองทัพเหมือนในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเมื่อเร็วๆ นี้ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันในหลายประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายๆ ประเทศในระยะหลังนี้ก็เกิดจากเครื่องมือเหล่านี้มากกว่าจะเป็นผลงานของผู้นำคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเหมือนอดีตที่ผ่านมา นับจากนี้ไป ผู้กำหนดประวัติศาสตร์ใหม่ของมนุษยชาติคือมวลชน ไม่ใช่เจ้าผู้ครองนครเพียงไม่กี่คน... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน มิถุนายน 2011) Killer Application (หรือ App Killer แล้วแต่จะเรียกกัน) ในยุคแรกๆ ของวงการคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนขาดเสียไม่ได้คือโปรแกรมจำพวก Word และ Spreadsheet แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป กลายเป็นของธรรมดาสามัญที่ทุกคนขาดเสียไม่ได้ แถมยังต้องอัพเกรดกันเป็นระยะๆ แล้วในทางเศรษฐกิจและสังคม จะมีนโยบายที่เหมือนกับ App... Read More
โดย พงษ์ ผาวิจิตร (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Eworld ฉบับเดือน พฤษภาคม 2011) คนเรามีความฝันมากมาย ทั้งฝันกลางคืนและกลางวัน เฉพาะกลางคืนก็เฉลี่ยถึง 36 ความฝัน/คืน หรือประมาณห้าฝันต่อชั่วโมง แต่จำได้จริงๆ เฉลี่ยไม่เกิน 4-6 ฝัน ถ้าใครสามารถผลิตเครื่องดักฝัน แล้วนำความฝันนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอได้ เชื่อว่าคงต้องดังกว่า youtube เป็นไหนๆ และอาชีพคนขโมยฝันอย่าง Inception... Read More