Sun. Oct 24th, 2021

SECURITY CORNER

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทาง VMware ได้ออกตัวอัพเดทด้านความปลอดภัยเพื่อแก้ไขช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์หลายรายการที่อาจเปิดช่องให้ผู้โจมตีเข้ามาควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องได้ รวมช่องโหว่ทั้งสิ้น 6 รายการ (ตั้งแต่ CVE-2021-22022 ถึง CVE-2021-22027)... Read More
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA เปิดตัวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 เพื่อสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความ เข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรจำนวน 2,250... Read More
เทรนด์ไมโคร เผยการติดตามอาชญากรรมทางไซเบอร์และภัยคุกคามที่ฉวยโอกาสจากการแพร่ระบาด พร้อมอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มกิจกรรมประสงค์ร้าย และการอาศัยประโยชน์จากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงกระบวนการสร้างและพัฒนาวัคซีนในทั่วโลก ด้วยการสร้างความตื่นตระหนกด้วยการให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับกระแสการใช้วัคซีนเพื่อกิจกรรมประสงค์ร้ายผ่านออนไลน์... Read More
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวตามทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากเครือข่ายที่กระจัดกระจาย และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย ที่สามารถค้นหา และจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ   ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจกับการ Outsource ระบบความปลอดภัยขัอมูลคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานมืออาชีพภายนอกมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยกับข้อมูลภายในองค์กรเองเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญขององค์กรในการรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก   แม้ว่าภัยต่าง ๆ เหล่านี้... Read More
วันนี้ IBM Security ประกาศผลสำรวจทั่วโลกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดิจิทัลของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาด รวมถึงผลกระทบระยะยาวด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ พบสังคมคุ้นชินกับการปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยผู้ที่สำรวจเลือกความสะดวกมากกว่าที่จะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว นำสู่การกำหนดพาสเวิร์ดและพฤติกรรมด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่หละหลวม... Read More
ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาทีมรักษาความปลอดภัยด้านไอทีต้องเสียเวลากับการจัดการกับภัยคุกคาม หาโซลูชันต่างๆ มารับมือกับอันตรายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง   สิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ให้มีการทำงานสอดคล้องกัน เพราะระบบที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน อาจกลายเป็นตัวปัญหาขององค์กรเสียเอง Cisco SecureX แพลตฟอร์มที่ช่วยรวมระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวซิสโก้จึงพัฒนา  Cisco SecureX แพลตฟอร์มที่ช่วยรวมระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียว โซลูชันที่ช่วยเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดถึงกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นของซิสโก้หรือผู้ผลิตรายอื่นๆ ทำให้สามารถสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้น ขณะที่ฝ่ายไอทีทำงานน้อยลง สามารถทำงานร่วมกับระบบ SIEM และ SOAR... Read More
แคสเปอร์สกี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก รายงานว่าในปี 2020 จำนวนความพยายามในการโจมตีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ด้วยแรนซัมแวร์ลดลงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเทียบกับปี 2019... Read More
นายเซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลล่าสุดและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ดังนี้ เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รั่วไหลออกมาล่าสุดนี้ แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการละเมิดข้อมูลที่อยู่เหนือขีดจำกัดด้านระยะเวลา และให้บทเรียนอันมีค่าว่าสิ่งที่เสียไปแล้วจะสูญหายไปตลอดกาล... Read More
แคสเปอร์สกี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก ได้เปิดโปงการคุกคามทางไซเบอร์ล่าสุดในอุตสาหกรรมการธนาคารและบริการทางการเงินที่ควรระวัง เนื่องจากการระบาดใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... Read More
แคสเปอร์สกี้ประกาศรายงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดประจำปี 2020 ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลวิเคราะห์เรื่องการโจมตีผ่านเว็บ ภัยคุกคามทั่วไป และแหล่งที่มาของภัยคุกคาม รายงานเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้สามารถสกัดกั้นภัยไซเบอร์ผ่านเว็บที่คุกคามผู้ใช้ในประเทศไทยได้มากกว่า 20 ล้านรายการ... Read More