Fri. Aug 6th, 2021

endpoint

endpoint Clinical บริษัทด้านเทคโนโลยีการตอบสนองแบบโต้ตอบได้ (IRT®) ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวโปรแกรมความร่วมมือ ConnectionPOINT™ ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในแวดวงเทคโนโลยี eClinical โดยมีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมผู้ให้บริการ eClinical เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสายงานของตนเอง และมุ่งมั่นในการยกระดับการประสานเทคโนโลยี eClinical ให้รับกับยุคใหม่... Read More