Sun. Jun 13th, 2021

NTT Technology

บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก สานต่อโครงการ NTT Digital Innovation Challenge 2021 โดยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไอทีรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนคนไอทีรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์  โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาด้านไอที ชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้นำแนวทางการเรียนการสอนมาต่อยอดทางความคิด และส่งร่างโครงงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ –  20... Read More
  NTT Ltd., ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้รับการยอมรับด้านความเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (โดยไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ใน  IDC MarketScape หรือ IDC MarketScape: Asia/Pacific (Excluding Japan) Datacenter Operations and Management 2020 Vendor Assessment. ในรายงานได้เน้นย้ำถึงดาต้าเซ็นเตอร์ของเอ็นทีที ที่มีการให้บริการอย่างกว้างขวางและครอบคลุมการให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้รับการแนะนำอย่างแข็งขันว่าเอ็นทีทีเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายธุรกิจในเอเชีย... Read More