Sun. Jun 13th, 2021

ransomware

นายเซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคสเปอร์สกี้ กล่าวถึงเหตุการณ์การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ล่าสุดและคำแนะนำสำหรับองค์กร ดังนี้... Read More
แคสเปอร์สกี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก รายงานว่าในปี 2020 จำนวนความพยายามในการโจมตีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ด้วยแรนซัมแวร์ลดลงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเทียบกับปี 2019... Read More