July 2, 2022

think factory

โครงการ Go Digital ASEAN ได้เพิ่มทักษะทางดิจิทัลให้ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยกว่า 53,000 คน โดยมูลนิธิเอเชีย สนับสนุนโดย Google.org

ตลอด 18 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 53,000 คนในพื้นที่ชนบทและห่างไกลทั่วประเทศได้รับทักษะและเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสการจ้างงาน และลดผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ต่อการดำรงชีวิต ความสำเร็จของการเพิ่มทักษะทางดิจิทัลนี้เป็นผลมากจากโครงการ Go Digital ASEAN ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิเอเชีย หรือ The Asia Foundation องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร และได้รับการสนับสนุนจาก Google.org หน่วยงานเพื่อการกุศลของ Google

วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ที่จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทุกอุตสาหกรรมในปี 2565

ไฮบริดคลาวด์ – ไฮบริดเวิร์ก คือ ปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จทุกแง่มุม การถูกผูกมัดจากการใช้คลาวด์ใดคลาวด์หนึ่ง (cloud lock-in) จะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความกังวลขององค์กร สืบเนื่องมาจากองค์กรต่าง ๆ มีการใช้งานพับลิคคลาวด์มากขึ้น แต่สถานการณ์นี้ก็จะขับเคลื่อนให้เกิดการใช้กลยุทธ์ไฮบริด มัลติ-คลาวด์ต่าง ๆ ตามมา…

Unitree Technology เปิดตัวแขนกลหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์สี่ขา

หางโจว, จีน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับหุ่นยนต์สี่ขาและแขนกลหุ่นยนต์ และบริษัท Unitree Technology ได้นำเสนอทางออกให้กับคำถามมากมาย ด้วยการเปิดตัวแขนกลหุ่นยนต์รุ่นใหม่ Z1

Fujitsu Smart Factory โซลูชันเสริมพลังจากนวัตกรรมเพื่อโรงงานอัจฉริยะ

ด้วยความมุ่งมั่นของภาครัฐบาลและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ในการก้าวไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 เพื่อบรรลุถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยุคใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตจึงได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเข้าสู่โลกดิจิทัลภายใต้ Industrial 4.0 ด้วยการอาศัยแนวทางการดำเนินงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการผลิต เชื่อมโยงองค์ประกอบ ต่าง ๆ เข้าหากัน…

กรณ์ จาติกวณิช

สิ่งที่น่ากลัวกว่าความผิดพลาดก็คือ การเสียดายไปตลอดชีวิต ที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่น่าจะทำ – กรณ์ จาติกวณิช